Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)
Loading
http://www.pwste.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/PDF___IH.rotator_gocreativegk-is-111.jpglink
http://www.pwste.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/PDF___IH.rotator_INFORMATOR_2017gk-is-111.jpglink
http://www.pwste.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/PDF___IH.slajder PERSPEKTYWYgk-is-111.pnglink
http://www.pwste.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/PDF___IH.rotator_cos_2gk-is-111.jpglink
http://www.pwste.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/PDF___IH.8mln_slajder_2gk-is-111.pnglink
http://www.pwste.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/PDF___IH.rotator_coachinggk-is-111.pnglink
«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

Wydłużony nabór do projektu GOCREATIVE- INTERDYSCYPLINARNI SPECJALIŚCI BRANŻ KREATYWNYCH

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników do projektu GOCREATIVE- INTERDYSCYPLINARNI SPECJALIŚCI BRANŻ KREATYWNYCH
nr POWR.03.01.00-00.08-K274/16 w ramach III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ue

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu będą mogli uczestniczyć w następujących programach w ramach AKADEMII GO CREATIVE:

PROGRAM CERTYFIKOWANYCH WARSZTATÓW

W ramach zadania, studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają możliwość uczestnictwa w niżej wymienionych warsztatach:

 • Tworzenie grafiki czasu rzeczywistego.
 • Produkcja filmu animowanego.
 • HR w branżach kreatywnych.
 • Systemy mobilne w biznesie kreatywnym.
 • Zewnętrzne źródła finansowania innowacji – finansowanie społecznościowe.
 • Coaching w edukacji.
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 • Negocjacje z elementami NLP.
 • Multimedia w reklamie.
 • Branżowy kurs języka angielskiego – poziom B2.
 • PRINCE 2 Foundation

Kursy od 1 do 9 certyfikowane będą w europejskim systemie VCC. Certyfikat VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy. Jest przyznawany przez międzynarodową organizację pozarządową. Certyfikacja VCC jest szeroko rozpoznawana i uznawana w Polsce i w Europie, zarówno przez poszczególne branże, w tym te dla których opracowane zostały dedykowane kwalifikacje, jak i instytucje publiczne zarówno samorządowe jak i centralne.

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH METODĄ PROJEKTOWĄ

W ramach zdania studenci uprawnieni będą do uczestnictwa w warsztatach, polegających na pracy nad konkretnym problemem w branży kreatywnej oraz grze symulacyjnej „własny biznes w branży kreatywnej”.

PROGRAM CASE STUDY

W ramach zdania studenci uprawnieni będą do uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych praktyków – przedstawicieli przedsiębiorstw.

PROGRAM WIZYT STUDYJNYCH W PRZEDSIEBIORSTWACH

W ramach zdania studenci uprawnieni będą do uczestnictwa w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie – 3 dni.

Studenci zakwalifikowani do projektu nie ponoszą żadnych opłat.

Projekt przeznaczony jest dla:

 • studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku Pedagogika, Filologia, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość i Informatyka,
 • studentów dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku Zarzadzanie i Pedagogika,
 • spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji (zał. 3).

Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu (zał. 1) oraz załączniki 2,3,4 należy złożyć w Rektoracie, pokój nr 5 w terminie: do 13 marca 2017 r. do godz. 15.30. Wniosek, który wpłynie po terminie nie podlegał rozpatrzeniu.


Dokumenty:

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław