Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Konferencje naukowe - resume

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych”

dsc 0172

Organizatorami tegorocznej II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych", która odbyła się w dniach 20 i 21 czerwca 2013 r. w PWSTE w Jarosławiu był Instytut Ekonomii i Zarządzania oraz Stowarzyszenie „Instytut Polsko-Ukraiński" w Jarosławiu.

 

Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec, podkreślając zarazem, że troskę Uczelni stanowi system kształcenia kompatybilny z praktycznymi wymaganiami świata biznesu. Rektor wyraził satysfakcję z faktu trwałego wpisywania się PWSTE w kwestie współpracy transgranicznej, zaznaczając konieczność wsłuchiwania się w potrzeby lokalnego rynku pracy.

W imieniu organizatorów głos zabrali: Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania, dr inż. Ryszard Pukała oraz Zastępca Prezesa Stowarzyszenia „Instytut Polsko-Ukraiński" w Jarosławiu, inż. Tadeusz Pijanowski.

Władzę samorządową reprezentowali goszczący w murach naszej Uczelni: Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Józef Michalik oraz Sekretarz Powiatu Jarosławskiego, Stanisław Sopel i występujący z prelekcją Roman Kałamarz, Wójt Gminy Jarosław, który podzielił się doświadczeniem i spostrzeżeniami w zakresie współpracy z samorządami terytorialnymi, podczas referatu zatytułowanego „Jak skutecznie zarządzać gminą".

W obrębie tematu konferencji debatowano w ramach 4 paneli, z których pierwszy "Wyzwania i możliwości rozwoju sektora MŚP w zmieniających się warunkach ekonomicznych" poprowadzili: Prezes Stowarzyszenia „Instytut Polsko-Ukraiński" w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan; Prorektor ds. Studenckich, doc. dr Krzysztof Rejman oraz dr Volodymyr Demchenko z Instytutu Badań Regionalnych NAN Ukrainy we Lwowie.

Innowacyjne zaprezentowanie współpracy nauki z biznesem ukazano poprzez wprowadzenie do obrad konferencji panelu, w którym przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw wskazali problemy związane z rozwojem tych podmiotów w zmieniających się warunkach ekonomicznych w perspektywie konsekwencji kryzysu finansowego. Świat biznesu reprezentowali: mgr Mieczysław Słoma z Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego w Jarosławiu, który omówił „Problemy funkcjonowania małej firmy w zmieniającym się otoczeniu rynkowym" oraz inż. Jan Pajda, Prezes Fabryki Pieczywa Cukierniczego "SAN" - PAJDA Sp. z o.o. z wystąpieniem pt. „Szanse i bariery rozwoju MŚP w warunkach spowolnienia gospodarczego".

Moderatorami drugiego panelu, dotyczącego zarządzania współczesnym rozwojem regionalnym i lokalnym byli: prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Popek i Zastępcy Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania: dr inż. Barbara Kłak oraz dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło.

W ramach tej sesji swoje referaty wygłosili: mgr Roman Kałamarz, Wójt Gminy Jarosław, który wskazał na kwestie skutecznego zarządzania gminą. Występujący kolejno dr Volodymyr Demchenko z Instytutu Badań Regionalnych NAN Ukrainy we Lwowie omówił „Przestrzenno-planistyczne aspekty współdziałania między podmiotami gospodarczymi w obszarze transgranicznym". Natomiast prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu zaakcentował „Ruch graniczny oraz obrót towarów i usług w obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego". „Koncepcję przedsiębiorczości społecznej w inicjatywach Unii Europejskiej" przedstawiła doc. dr Grażyna Dyrda z Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Podczas, gdy dr Dariusz Kłak z PWSTE w Jarosławiu zaprezentował referat pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie światowego kryzysu na przykładzie PKS w Dębicy S.A.", stanowiący efekt wspólnej pracy z doc. dr. Stanisławem Gemrą. „Aktywność obywatelską a rozwój lokalny i regionalny" omówił dr Andrzej Olak. Zaś dr Adam Figiel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprezentował wystąpienie pt. „Nacjonalizm konsumencki a reputacja przedsiębiorstwa".

Trzecią częścią obrad, związaną z rynkami finansowymi i ubezpieczeniami w perspektywie rozwoju kierowali: dr hab. inż. prof. UR Grzegorz Ślusarz, dr inż. Ryszard Pukała i dr Tatiana Kożak-Siara.

Wystąpienia przedostatniego panelu zainaugurował prof. dr hab. Borys Karpiński, reprezentujący Państwową Akademię Finansów we Lwowie, który wskazał w swoim referacie na „Patriotyzm narodu i jego aktywację w środowisku finansowym i gospodarczym". Kolejną prezentację "Wykorzystanie ubezpieczeń i reasekuracji w finansowaniu ryzyka katostroficznego" przedstawił prof. dr hab. Kazimierz Ortyński z PWSTE w Jarosławiu. Dr Jaroslava Garbunienko z Uniwersytetu Państwowego im. T. Szewczenki w Kijowie zreferowała „Offshore investment funds in the context of behavioral finance". Mgr Karolina Orzeł z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprezentowała wystąpienie stanowiące rezultat pracy pisanej wspólnie z drem Jarosławem Plichtą ,,Systemy franczyzowe w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych - koncepcje i warunki wdrażania".

Zagadnienia poruszane wokół referatów panelu czwartego odnosiły się do funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w świetle nowych trendów w zarządzaniu i marketingu. Kontrolę merytoryczną podczas tej sesji sprawowali: prof. dr hab. Andrzej Szromnik i dr Adam Figiel, a także doc. dr Elżbieta Wolanin-Jarosz i dr Ewa Kubejko-Polańska.

Rozważania naukowe II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem „Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych" wzbogacili przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, reprezentujący Instytut Badań Regionalnych NAN Ukrainy we Lwowie oraz Państwową Akademię Finansów we Lwowie, Uniwersytet Państwowy im. T. Szewczenki w Kijowie, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. I. Franki, Lwowską Akademię Komercyjną oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Rzeszowski.


oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław