Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Konferencje naukowe - resume

W hołdzie naszemu Patronowi

foto-miniatura

26 października 2012 r. w PWSTE w Jarosławiu rozpoczęła się od dawna zapowiadana 3-dniowa międzynarodowa konferencja naukowa „Wychowanie i Edukacja Wobec Współczesnych Problemów Społecznych z Perspektywy Regionu". Sympozjum zorganizowano z okazji obchodów roku jubileuszowego 100. rocznicy śmierci błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza - założyciela Zgromadzeń Michalickich oraz Patrona naszej Uczelni.

 

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec.

Odnosząc się do tematyki spotkania, Pan Rektor zaznaczył, że obecny rok akademicki ma dla nas wyjątkowe znaczenie, ze względu na wspomnienie postaci Patrona PWSTE, którego setna rocznica śmierci, rozpoczęła Jubileuszowy Rok wdzięczności za dar Jego charyzmatu. Zważywszy, że propagowane przez Niego zasady systemu wychowawczego młodzieży są nadal tak bardzo aktualne. Uczelnia kolejny już raz pochyliła się nad sylwetką tego wielkiego kapłana, wieloma dotychczasowymi inicjatywami włączając się w jubileuszowe obchody, których kulminację stanowi zaplanowana przed wieloma miesiącami konferencja - mówił Rektor.

W spotkaniu uczestniczyli Prorektor ds. Studenckich, doc. dr Krzysztof Rejman oraz Kanclerz PWSTE w Jarosławiu, mgr Robert Wiśniewski, dyrektorzy instytutów, pracownicy i studenci. Uroczystość zaszczyciło szerokie grono prelegentów oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się księża profesorowie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach, jak również s. Natanaela Bednarczyk, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła oraz ks. mgr lic. Kazimierz Radzik, Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, a także proboszczowie Parafii z Jarosławia i okolic z Archiprezbiterem Jarosławskim, księdzem Prałatem Andrzejem Surowcem. Władze powiatowe reprezentował Starosta Jarosławski, Jerzy Batycki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, Leszek Szczybyło.

Słowo wstępne do uczestników konferencji wygłosił ks. dr Bogdan Prach, Prorektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Obrady, prowadzone przez ks. prof. nadzw. dra hab. Tadeusza Bąka i ks. prof. nadzw. dra hab. Janusza Mierzwę - rozpoczął referat zatytułowany bł. ks. Bronisław Markiewicz: kapłan, wychowawca, społecznik, autorstwa ks. mgra lic. Kazimierza Radzika, Przełożonego Generalnego CSMA.

Następnie wystąpił prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec, JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, przedstawiając ideę dobroczynności w działalności ks. Bronisława Markiewicza. Kierownik Katedry Socjologii Edukacji i Wychowania w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk zaprezentował koncepcję wychowania w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza. Jako ostatni w tej części głos zabrał ks. dr Marcin Aleksander Różański, Dyrektor Katolickiego Gimnazjum w Markach, który przedstawił bł. ks. Bronisława Markiewicza, jako profesora i wykładowcę. Na zakończenie teoretycznej części obrad o zabranie głosu poproszony został Archiprezbiter Jarosławski, ks. Prałat Andrzej Surowiec, który przybliżył zasady funkcjonowania Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, działającego przy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu.

Praktyczną część obrad rozpoczął ks. mgr Leszek Przybylski, Inspektor ds. Wychowania w Zgromadzeniu Św. Michała Archanioła, który w swoim wystąpieniu ukazał współczesne formy edukacyjno-wychowawcze w Miejscu Piastowym, kolebce działalności Markiewicza. Natomiast ks. mgr Bogdan Janik, Dyrektor Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach omówił jego funkcję edukacyjno-wychowawczą. Obrady w Jarosławiu zakończyła prelekcja ks. prof. nadzw. dra hab. Janusza Mierzwy, Kierownika Katedry Socjologii Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, w której ukazano w formie studium przypadku Uniwersytety Trzeciego Wieku jako "szkołę dla życia".

W dyskusji panelowej, podsumowującej konferencję, głos zabrał m.in. ks. prof. Roman Jusiak z Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Po zakończeniu referatów, uczestnicy udali się kolejno do Pruchnika - miejsca urodzin naszego Patrona, gdzie odbyła się Msza Św. dziękczynna za beatyfikację ks. Markiewicza, a następnie do Miejsca Piastowego na wieczorne nabożeństwo. Kolejny dzień rozpoczęła poranna Eucharystia o wstawiennictwo i opiekę Patrona nad Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu i wszystkimi dziełami powstałymi z Jego inspiracji.

Trzydniowe spotkanie zakończyła Msza Św. sprawowana w Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach.

Konferencja została zorganizowana przez JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu i Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Markach we współpracy z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie, Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie, Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katedrą Socjologii Wyższej Szkoły Opieki Zdrowotnej i Pracy Socjalnej im. Św. Elżbiety w Bratysławie oraz Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

wojewoda podkarp

Wojewoda Podkarpacki
Małgorzata Chomycz-Śmigielska

herb woj podkarpackie

Marszałek Województwa Podkarpackiego
dr Mirosław Karapyta

herb powiat jaroslaw

Starosta Powiatu Jarosławskiego
Jerzy Batycki

herb miasto jaroslaw

Burmistrz Miasta Jarosławia
Andrzej Wyczawski

 

 

Patronaty medialne:

logo faralogo tvp rzeszow

logo pr rzeszowlogo nowinylogo nowiny24logo gazeta jarosl

 


oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu

ikona pobierzProgram konferencji (PDF - 126 KB)

ikona pobierzPlakat konferencji (KPG - 200 KB)

 

 • JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec podczas otwarcia konferencjiJM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec podczas otwarcia konferencji
 • Prorektor ds. Studenckich, doc. dr Krzysztof RejmanProrektor ds. Studenckich, doc. dr Krzysztof Rejman
 • Ks. dr Bogdan PrachKs. dr Bogdan Prach
 • S. Natanaela BednarczykS. Natanaela Bednarczyk
 • Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz BąkKs. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk
 • Ks. prof. nadzw. dr hab. Janusz MierzwaKs. prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa
 • Archiprezbiter Jarosławski, ks. Prałat Andrzej SurowiecArchiprezbiter Jarosławski, ks. Prałat Andrzej Surowiec
 • Ks. mgr Bogdan JanikKs. mgr Bogdan Janik
 • Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz BąkKs. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk
 • Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, doc. dr Irena BrukwickaDyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, doc. dr Irena Brukwicka
 • Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz BąkKs. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk
 • Archiprezbiter Jarosławski, ks. Prałat Andrzej SurowiecArchiprezbiter Jarosławski, ks. Prałat Andrzej Surowiec
 • Starosta Jarosławski, Jerzy BatyckiStarosta Jarosławski, Jerzy Batycki
 • Dyrektor Instytutu Ekonomii i ZarządzaniaDyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania
 • S. Natanaela Bednarczyk, CSSMAS. Natanaela Bednarczyk, CSSMA
 • Prof. nadzw. dr hab. Wacław WierzbieniecProf. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec
 • Ks. dr Bogdan PrachKs. dr Bogdan Prach
 • Ks. dr Marcin Aleksander RóżańskiKs. dr Marcin Aleksander Różański
 • Prof. dr hab. Krzysztof Górniak, UKSW w WarszawieProf. dr hab. Krzysztof Górniak, UKSW w Warszawie
 • Ks. mgr Leszek PrzybylskiKs. mgr Leszek Przybylski
 • Ks. prof. Roman JusiakKs. prof. Roman Jusiak
 • Pruchnik, Msza Św. dziękczynna za beatyfikację ks. Bronisława MarkiewiczaPruchnik, Msza Św. dziękczynna za beatyfikację ks. Bronisława Markiewicza

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław