Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Samorząd studencki

Nowa Przewodnicząca i Sekretarz Uczelnianego Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu

20151022 USS u Prorektora

W dniu 15 października 2015 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na stanowiska: Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika. Głosami studentów Przewodniczącą została Aneta Jendryka, natomiast funkcję Sekretarza objęła Paulina Stankiewicz.

 

Kandydat zgłoszony na Skarbnika nie zgłosił się w dniu wyborów, dlatego też na tym stanowisku pozostaje wolny wakat do czasu wyznaczenia terminu wyborów, o którym poinformujemy.

W dniu dzisiejszym, tj. 22 października 2015 r. nowo wybrany Zarząd złożył wizytę Prorektorowi ds. Studenckich, dr. inż. Ryszardowi Pukale, odbierając serdeczne gratulacje połączone z życzeniami pomyślności w sprawowaniu powierzonych funkcji.

Obecny skład Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu :

Przewodnicząca Jendryka Aneta
Wiceprzewodniczący ds. Dydaktycznych i Praw Studenta Jacyna Damian
Wiceprzewodniczący ds. Kultury
i Organizacji
Stankiewicz Krystian
Sekretarz Stankiewicz Paulina
Skarbnik wolny wakat!


Nowo wybranym Przewodniczącej i Sekretarz serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz satysfakcji z pracy na rzecz Społeczności Akademickiej PWSTE w Jarosławiu!

 Aneta Jendryka

 Jendryka Aneta - Przewodnicząca

Damian Jacyna

Jacyna Damian - Wiceprzewodniczący ds. Dydaktycznych i Praw Studenta

Krystian Stankiewicz

Stankiewicz Krystian - Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Organizacji

Paulina Stankiewicz

 Stankiewicz Paulina - Sekretarz

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław