Studium Języków Obcych

jednostka międzyinstytutowa

Język obcy podczas studiów

Studium Języków Obcych oferuje naukę języków: angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego (do wyboru).

Zajęcia z języka obcego są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Lektorat języka obcego obejmuje 120 godzin (cztery semestry) i kończy się egzaminem wewnętrznym.

Europejskie standardy

Kształcenie językowe w PWSTE prowadzone jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment). Europejski system opisu kształcenia językowego został sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy. System oferuje wspólną dla całej Europy podstawę do opracowywania planów nauczania, zaleceń programowych, egzaminów, podręczników itp.

Poziomy biegłości językowej

System ten wyznacza następujące poziomy biegłości językowej:
 • poziom podstawowy: A1, A2;
 • poziom samodzielności: B1, B2;
 • poziom biegłości: C1, C2.
Kształcenie językowe w ramach obowiązkowego lektoratu wybranego języka obcego prowadzi do osiągnięcia poziomu samodzielności B.

Jeden język to za mało!

W zjednoczonej Europie znajomość kilku języków ma fundamentalne znaczenie. Osoby władające kilkoma językami znajdą atrakcyjną pracę na europejskim rynku pracy. Mobilność językowa zapewnia udział w międzynarodowych projektach, praktykach zagranicznych i międzynarodowej wymianie studentów
niewielkie grupy
zaświadczenie potwierdzające ukończenie kształcenia
możliwość rozwoju
atrakcyjność na rynku pracy

Fakultatywny lektorat

Każdy student PWSTE w Jarosławiu może uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych z języka obcego obejmującego 50 godzin (dwa semestry). Studenci mają do wyrobu naukę języka:
 • angielskiego,
 • angielskiego w biznesie,
 • niemieckiego,
 • niemieckiego w biznesie,
 • francuskiego,
 • włoskiego,
 • ukraińskiego,
 • rosyjskiego,
 • hiszpańskiego.

Warunki uczestnictwa

Na kursy fakultatywne można zapisać się do końca października przesyłając zgłoszenie na adres: kursy.sjo@pwste.edu.pl. W treści e-maila prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wybrany język, poziom zaawansowania oraz kierunek i rok studiów.

Uwaga!
Grupa językowa zostanie utworzona, jeśli będzie min. 15 osób chętnych na dany poziom.

Warunkiem uczestnictwa w fakultatywnym lektoracie języka obcego jest podpisanie umowy z PWSTE w Jarosławiu na spotkaniu organizacyjnym.

Wykaz konsultacji w letniej sesji oraz sesji poprawkowej

Imię i nazwisko

Dni

Godziny

Miejsce

mgr Katarzyna Bratko-Makaran
wtorek(20.06,27.06)
środa (13.09)
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Maciej Bratko-Makaran
wtorek(20.06,27.06)
środa (13.09)
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Anna Ciąpała
poniedziałek(19.06, 26.06)
piątek (15.09)
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Aneta Kiper
czwartek(22.06,29.06)
piątek (15.09)
13.00 – 13.45
10.00 – 11.30
Budynek Biblioteki p. 1
mgr Lesia Sawicz
wtorek(20.06)
poniedziałek(26.06)
środa (13.09)
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Barbara Świątek
czwartek(22.06, 29.06)
piątek (15.09)
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Lilia Trubeha-Dudek
wtorek(20.06, 27.06,12.09)
czwartek(22.06,29.06,15.09)
12.00 – 12.45
10.00 – 10.45
Budynek Biblioteki p. 1
mgr Katarzyna Wędrychowicz
wtorek (20.06,27.06)
środa (13.09)
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
Budynek Biblioteki p. 2

Kontakt

Adres

Studium Języków Obcych
ul. Czarnieckiego 16, budynek Biblioteki, p. II, 37-500 Jarosław

Kadra dydaktyczna

Zobacz wszystkich dydaktyków
zaslepka-our-team

Mgr Katarzyna Wędrychowicz

Lektor języka niemieckiego
zaslepka-our-team

Mgr Lilia Trubeha-Dudek

Lektor języka angielskiego
zaslepka-our-team

Mgr Barbara Świątek

Lektor języka angielskiego
zaslepka-our-team

Mgr Maria Seńkiw

Lektor języka angielskiego