Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16, 37 – 500 Jarosław
Punkt Rekrutacyjny: Centrum Obsługi Studentów

Budynek J2

tel. 16 624 46 46
e-mail: podyplomowe@pwste.edu.pl