fbpx

85 zł

opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Opłatę uiszcza się za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na każdym kierunku studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków, na które kandydaci dokonują rejestracji. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub różną formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

W przypadku nieuiszczenia opłaty kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

Wycofanie przez kandydata dokumentów nie upoważnia do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki