fbpx
sobala-gwosdz_a

Doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

Docent
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Gospodarki Przestrzennej
Zakład Budownictwa
Funkcja: Zastępca Dyrektor IIT
Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej uzyskany w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w zakresie uwarunkowań lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, współczesnych problemów społeczno-ekonomicznych Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podkarpackiego oraz w zakresie teorii biegunów wzrostu.

Udział w projektach badawczych:

Brała udział w 16 projektach badawczych krajowych i zagranicznych, w tym w pięciu jako główny wykonawca. Była sekretarzem naukowym i wykonawcą w 6 Programie Ramowym UE pt. The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries.

 • 2010 Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji (UDA-POKL.08.01.02-24-005/08-00), lider projektu: Business Information Solutions Sp. z o.o., główny wykonawca,
 • 2009 Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, w ramach projektu Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (POKL 6.1.1), lider projektu: Centrum Doradztwa Strategicznego, ekspert zewnętrzny,
 • 2009-2010 Sieć miast Euroregionu Karpackiego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, lider projektu: Stowarzyszenie Euroregion Karpaty, członek zespołu tematycznego,
 • 2008 Narodowego Programu Foresight Polska 2020, ekspert zewnętrzny,
 • 2007 Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2006, Raport dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, główny wykonawca,
 • 2006-2007 Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone RePUS, Interreg II B CADSES, ekspert zewnętrzny,
 • 2004-2007 The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries, (CIT2-CT-2004-001695) MOVE – 6 Program Ramowy UE, sekretarz naukowy, wykonawca,
 • 2006 Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku, Raport dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, główny wykonawca,
 • 2006 Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim do 2005 roku, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wykonawca,
 • 2006 Analiza lokalnego rynku przedsiębiorstw w Krakowie w latach 2000-2005, Raport dla Urzędu Miasta Kraków, wykonawca,
 • 2004-2005 Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej strefy realizowany przez Zakład Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ i Agencję Rozwoju Przemysłu o. Mielec, wykonawca,
 • 2003-2004 Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, (grant promotorski KBN nr 3 P04E 048 25), główny wykonawca,
 • 2003 Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim do 2002 roku, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wykonawca,
 • 2002 Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim do 2001 roku, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • 2000-2001 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski (KBN nr 0889 P04 98 15), kierownik projektu B. Domański,
 • 1999-2001 Regional Development in Enlarged Europe prowadzonego przez 4 uniwersytety brytyjskie i Uniwersytet Jagielloński a finansowany przez British Economic and Social Council (kierowany przez prof. M. Dunforda i A. Smitha z University of Sussex, a ze strony polskiej przez B. Domańskiego).
Publikacje:Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 28 oryginalnych publikacji naukowych, w tym 3 pozycje książkowe oraz 6 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki