fbpx
podkowski_a

Doc. dr Andrzej Podkowski

Docent
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Zakład Europeistyki
Funkcja: Kierownik Zakładu Europeistyki

Stopień naukowy:

 • 1978 – magister pedagogiki
 • 1984 – doktor nauk humanistycznych
 • 2010 – stanowisko docenta

Specjalność naukowa:

 • Nauki humanistyczne
 • Nauki wojskowe

Obszary tematyczne zajęć dydaktycznych:

Współczesne stosunki międzynarodowe, historia społeczna Europy, media i polityka, komunikowanie społeczne, problematyka zagrożeń i bezpieczeństwa, polityka militarna Polski.

Przebieg zatrudnienia:

 • 1979-1990 – adiunkt w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie;
 • 1990-2002 – adiunkt, kierownik Zakładu w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
 • 2002-2003r. – konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego;
 • II 2004 – IX 2007 r. – adiunkt Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie (na pierwszym etacie). Od marca do października 2006r. Prodziekan Wydziału Socjologiczno-Politologicznego WSSG;
 • IX 2007 – IX 2008 r. – starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Ks. Markiewicza w Jarosławiu. Kierunek studiów Europeistyka;
 • Od 26 IV 2010 r. Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w PWSTE w Jarosławiu.

Dorobek naukowy – ogółem 75 pozycji, w tym:

 • Monografie i rozdziały w monografiach: 4
 • Artykuły naukowe: 32

Główne osiągnięcia w działalności dydaktycznej:

 • Liczba wypromowanych magistrów – ok. 60
 • Liczba wypromowanych licencjatów – ok. 85

Ważniejsze wykłady:

Teoria informacji, komunikowanie społeczne, wychowanie i kształcenie, siły międzynarodowe i armie obce, socjologia zarządzania kryzysowego, problematyka militarna, politologia, integracja europejska.

Ważniejsze osiągnięcia organizacyjne:

 • Organizator 4 seminariów polskich i niemieckich oficerów,
 • Współorganizator 1 międzynarodowej konferencji naukowej.

Członkostwo i funkcje w towarzystwach i radach naukowych:

 • Od 1991 r. członek „Arbeitskreis Militaer und Sozialwissenschaften” (AMS) – Europejskie Stowarzyszenie Cywilnych i Wojskowych Politologów i Pedagogów z siedzibą w Niemczech.
 • Członek Senatu PWSTE w Jarosławiu.

Zagraniczne staże:

 • 1981, IV-VI – staż naukowy w Dreźnie,
 • 1991, II/III – staż naukowy w Centrum Innere Führung Bundeswehry w Koblencji, Niemcy.

Ważniejsze nagrody i odznaczenia

 • 1982 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1984 – Złoty Medal Zasługi dla Obronności Kraju
 • 1995 – Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki