fbpx
lubyk_r

Doc. dr inż. Ryszard Łubyk

Docent
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii

Od 2002 r. doktor n. rolniczych, specjalność kształtowanie środowiska, Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

 • 1981 Mgr ekonomiki rolnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie,
 • 1971 Inżynier geodezji urządzeń rolnych, Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Melioracji i Geodezji,
 • 2007 Docent w PWSZ w Jarosławiu
 • 2006 Kierownik Podyplomowych Studiów Pedagogicznych przy PWSZ w Jarosławiu,
 • 2003-2005 Zastępca Kierownika Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej w PWSZ w Jarosławiu

Studia podyplomowe:

 • 1988 – UMSC w Lublinie – Podyplomowe Studium Zarządzania i Prawa Administracyjnego,
 • 1993 – Podyplomowe Studia Filozoficzno – Etyczne na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kwalifikacje:

 • II stopień kwalifikacji zawodowych (nauczycielskich) z prawoznawstwa,
 • państwowe uprawnienia zawodowe z geodezji,
 • uprawnienia MSP – rady nadzorcze.

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Informacja o terenie, Gospodarka nieruchomościami, Podstawy planowania przestrzennego i urbanizacyjnego, Przestrzenna organizacja terenów rolnych, Podstawy geomorfologii i gleboznawstwa.

Tematyka badawcza i obszar zainteresowań naukowych dotyczy problematyki przestrzennego zagospodarowania terenów wiejskich, z wyszczególnieniem:

 • Struktury wykorzystania ziemi w sołectwie i gospodarstwie indywidualnym.
 • Wielkości działek rolniczych i ich przestrzennego rozmieszczenie (rozdrobnienie).
 • Planowania przestrzennego w gminie.
 • Przestrzennej organizacji dużych gospodarstw rolnych.
 • Geografii gospodarczej.
 • Analizy zagospodarowania przestrzennego powiatu jarosławskiego (w przygotowaniu monografię powiatu).

Promotor i recenzent ponad 500 prac licencjackich i 10 inżynierskich.

Publikacje:2 monografie i 40 artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Dodatkowo czynny udział w 23 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, 10 referatów i abstraktów na konferencjach naukowych.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki