fbpx
zaslepka-our-team

Doc. dr Krzysztof Czubocha

Docent
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Zakład Administracji
Funkcja: Kierownik Zakładu Administracji
Krzysztof Czubocha, doktor socjologii, anglista, absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie oraz Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych z socjologii, integracji europejskiej i prawa międzynarodowego.

Zainteresowania naukowe w zakresie socjologii: etniczność, socjologia praw mniejszości etnicznych, separatyzm etniczny, socjologia edukacji.

Publikacje:(ważniejsze)

  1. Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
  2. Pojęcie państwa i procesy państwowotwórcze we współczesnym prawie międzynarodowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki