fbpx
lewandowska_a

Doc. dr n. med. Anna Lewandowska

Docent
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Nauk o Zdrowiu

 

W 2002 r. ukończyła studia wyższe na Wydziale Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, zakończone obroną pracy magisterskiej na ocenę celującą, średnia ocen za cały tok nauczania 5,52.

W 2006 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskując stopień doktora nauk medycznych.

W 2010 r. uzyskała specjalizację z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego.

Będąc studentką rozpoczęła działalność badawczą poprzez aktywne uczestnictwo w Studenckich Kołach Naukowych, co zaowocowało publikacją trzech artykułów naukowych.

W konkursie na najlepszego studenta PRIMUS INTER PARES zajęła I miejsce na Akademii Medycznej, a II miejsce w finale regionalnym we Wrocławiu.

Jako najlepsza absolwentka Akademii Medycznej w roku akademickim 2002/2003 otrzymała prestiżowy Medal im. Ludwika Hirszfelda oraz Odznakę Rektora AM „Wzorowy Student”.

W 2002 r. odbyła staż w Szpitalu Specjalistycznym EUROMEDICARE we Wrocławiu, zaś w latach 2003-2004 pracowała w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Sokrates” w Rzeszowie.

Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczęła w 2002 r. w PWSZ w Jarosławiu (obecnie PWSTE w Jarosławiu) w Instytucie Ochrony Zdrowia pracując kolejno na stanowiskach asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy; od 2006 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia. Obecnie jest członkiem Senatu PWSTE w Jarosławiu, Rady Instytutu Ochrony Zdrowia, przewodniczącą Instytutowej Komisji Dydaktycznej, Instytutowej Komisji ds. Jakości, Komisji Rekrutacyjnej.

Jest promotorem 149 oraz recenzentem 62 prac licencjackich.

Główne zainteresowania naukowe:

Pediatria, pielęgniarstwo pediatryczne, profilaktyka chorób nowotworowych u dzieci, badanie fizykalne w pracy pielęgniarki, Evidence Based Nursing Practice.

Nagrody:

W roku akademickim 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 2009/2010 otrzymała nagrodę Rektora PWSZ w Jarosławiu.

Publikacje:Autorka oraz współautorka 29 prac – monografii, artykułów, publikowanych referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki