fbpx
werynska_r

Doc. dr Róża Weryńska-Bieniasz

Docent
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Zakład Ekonomiki i Zarządzania

Zatrudnienie:

Od 1 października 1998 r. zatrudniona w PWSZ w Jarosławiu w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze pracownika dydaktycznego. PWSTE w Jarosławiu jest podstawowym miejscem pracy.

Przebieg pracy zawodowej:

  • Od 1998 wykładowca informatyki, zaś od 2000 r. inicjator i pierwszy kierownik Zakładu Informatyki.
  • W latach 2002-2003 sprawowała funkcję Pełnomocnika Rektora ds. studiów zaocznych.
  • Od roku 2003 do września 2007 r. zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki i jednocześnie kierownik Zakładu Technologii Informacyjnej.

Tematyka:

Systemy informatyczne w zarządzaniu (MRP, ERP, CRM, SCM dla przedsiębiorstw), prognozowanie zjawisk ekonomicznych, kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Publikacje:Autorka lub współautorka ponad 20 artykułów i publikacji naukowych w wydawnictwach i czasopismach krajowych z zakresu zastosowania technologii i systemów informatycznych w zarządzaniu oraz dydaktyki w informatyce.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki