fbpx
leskiv_a

Dr Alina Leśkiw

Starszy wykładowca
Instytut Humanistyczny
Zakład Filologii
Funkcja: Kierownik Zakładu Filologii
Rozwój naukowy:
 • praca magisterska: 1996: Contemporary Methods of Teaching Speaking to Senior Students in the Comprehensive School z wyróżnieniem.
 • rozprawa doktorska: 2005: Linguistic and Stylistic Peculiarities of Comic Depiction of Reality (on the Material of American Novels of “Black Humor”).

Zakresy badań naukowych:

 • historia literatury anglojęzycznej
 • krytyka literacka anglojęzycznego obszaru językowego XVIII – XX wieku
 • analiza i interpretacja tekstu
 • styl jako zjawisko językowe i literackie
 • lingwistyka tekstu
 • metodyka i dydaktyka nauczania języka angielskiego
 • nauczane przedmioty oraz doświadczenia dydaktyczne:
 • praca dydaktyczna w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (nauczane przedmioty: literaturoznawstwo, literatura anglojęzyczna, praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie, czytanie)

Udział w konferencjach (czynny):

 1. 13-14.05.1999 Tarnopol, Ukraina, Foreign Languages Today and Tomorrow
 2. 01-02.06.2001 Czerkasy, Ukraina, Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики
 3. 25-26.03.2004 Tarnopol, Ukraina, Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов
 4. 21-23.11.2008 Sankt Augustin, Bonn, Niemcy, IATEFL, BESIG International Conference
 5. 9-10.03.2009 Rzeszów, Galicja English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. The Second Anglistentag
 6. 25-28.05.2009 Toronto, Kanada. Canadian-American International Scientific conference organised by The International Journal of Arts and Sciences
 7. 16-19.09.2009 Ustroń, Surplus of Culture: Sense – Common Sense – Nonsense
 8. 21-22.11.2009 Sofia, Bulgaria, William Gladstone, Victorianism and Nationalism in Historical and Literary Perspective
 9. 14-15.04.2010 Jarosław, Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu: Język – Kultura – Literatura
 10. 19-21.04.2010 Kalisz, Crossing Frontiers, Staking out New Territories
 11. 16.06.2010 Kyiw, Ukraina. Seminar Metodyczny

Referaty:

 1. Ідейно-естетичні погляди та творчий метод представників школи „чорного гумору” (на матеріалі оповідань Джона Барта і Дональда Бартельма) (Ideowo-estetyczne poglądy oraz metoda twórcza przedstawicieli szkoły „czarnego humoru” (na materiale narracji Dżona Bartha i Donalda Barthelma)).
 2. Мовні особливості стилю чорних гумористів (Właściwości językowe stylu „czarnych humorystów”).
 3. Мовна гра як стилістичний засiб створення комiчного ефекту в неконвенцiйнiй прозі (Gra językowa jako stylistyczny środek stworzenia komicznego efektu w prozie niekonwencjonalnej).
 4. Leaders are not born: they are made through hard work (Liderzy nie rodzą się, oni powstają podczas ciężkiej pracy).
 5. Realization of Irony in Unconventional Prose of American “Black Humor” (Realizacja ironii w niekonwencjonalnej prozie amerykańskiego „czarnego humoru”).
 6. Metaphorical Extension of English Color Terms (Metaforyczne rozszerzenie angielskich słów, które naznaczają kolor).
 7. Stylistic Peculiarities of Non-sense Writing and the Creation of Comic Effect in American Experimental Novel (Stylistyczne właściwości pisania nonsensownego i stwarzanie efektu komicznego w amerykańskiej powieści eksperymentalnej).
 8. Victorian Concerns and Comic Perspectives in William Makepeace Thackeray’s Vanity Fair (Wiktoriańskie troski i komiczne perspektywy w Jarmarku Próżności Williama Makepeace Thackeraya).
 9. Językowe środki obrazowania ironicznego i satyrycznego w Opowieściach Kanterberyjskich Geoffreya Chaucera (współautor dr Piotr Cymbalista).
 10. ‘Allegorical Satire in Jonathan Swift’s A Tale of a Tub’ (Satyra alegoryczna w Tale of a Tub Jonathana Swifta).
 11. Фреймові стратегії організації лексики художнього твору (Strategie organizacji słownictwa w postaci frejmów w utworach literackich).
 12. Leskiv, A. ‘Rudiments of Creative Writing (Podstawy pisania twórczego).

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki