fbpx
baran_a

Dr Anna Baran

Starszy wykładowca

Instytut Inżynierii Technicznej
Międzyinstytutowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy

Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka (Instytut Fizyki – Zakład spektrometrii mas Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
Specjalność naukowa: fizyka ogólna i doświadczalna, spektrometria mas.

Prowadzone badania naukowe dotyczą spektrometrii masowej, która jest nowoczesną techniką analityczną badającą substancje przy pomocy widma mas atomów i cząsteczek wchodzących w ich skład. Wybrany przeze mnie obszar badawczy obejmuje dział fizyki, której zadaniem w kontekście badań środowiskowych jest przede wszystkim opisywanie przemian materii i energii w środowisku. Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny, bezpośrednio związany z problematyką ekologiczną, w tym z ochroną wód.

Publikacje:

  1. Baran A., Hałas S., 2010 – Isotope study of therapeutic waters from Horyniec Spa, SE Poland, Isotopes in Environmental and Health Studies, vol. 46, p. 454-462.
  2. Baran A., Hałas S.,2011 – Badania izotopowe wód mineralnych Iwonicza-Zdroju i Lubatówki. Biul. Państw. Inst. Geol., 444: 5-14.
  3. Baran A., 2011– Isotopic study of nitrates and bicarbonates in mineral waters of the Southeast Poland, Central European Geology, Volume 54, numbers 1-2.
  4. Palcsu L., Baran A., Baran I., Hałas S., 2012 – Noble gas constraints on genesis of therapeutic waters from SE Poland, Mineralogia, Special Papers, vol.39: 113.
  5. Baran A., Pelc A., Chmiel S., Hałas S., 2012– Pochodzenie mineralnych wód chlorkowo-sodowych w rejonie Rzeszowa w świetle badań izotopowych (δ18O, δD, δ13C, δ37Cl) i chemicznych, Przegląd geologiczny, vol. 60, nr 12: 657-664.
  6. Baran A., 2013 – Praca doktorska „Badania składu izotopowego wybranych wód Podkarpacia”, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
  7. Baran I., Baran A., Chmiel S., Pelc A., Hałas S., 2015: „Badania izotopowe δ18O, δD oraz δ37Cl w wybranych wodach mineralnych Podkarpacia”, Przegląd Geologiczny, vol.63, nr 3.
  8. László Palcu, Gabriella Koltai, Anikó Horvath, Ireneusz Baran, Anna Baran and Stanisław Hałas, 2015 „Stable isotopes and noble gas constraints on the genesis of therapeutic waters in SE Poland” – Chemical geology, (wysłano do recenzji)
  9. Baran A., Baran I., Hałas S., 2015 –”Isotopic investigation δ15N and δ18O in nitrates (NO3-) of Horyniec – Zdrój waters” – Annales, Sectio Physica UMCS (wysłano do recenzji).

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki