fbpx
Dr_Bożena_Duda

Dr Bożena Duda

Starszy wykładowca
Instytut Humanistyczny
Zakład Filologii
Tytuł magistra obroniła w 2005 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Stopień doktora z wyróżnieniem uzyskała w 2013 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Zakres prowadzonych badań naukowych: semantyka diachroniczna, socjolingwistyka, socjopragmatyka historyczna, eufemizacja, tabu językowe, synonimia, językoznawstwo kognitywne.

Prowadzone kursy: historia języka z elementami gramatyki historycznej, gramatyka opisowa, gramatyka praktyczna, praktyczna nauka języka angielskiego, tłumaczenia.

 Konferencje naukowe:
1. 2010 Jarosław: I Podkarpackie Forum Filologiczne.
2. 2011 Jarosław: II Podkarpackie Forum Filologiczne.
3. 2011 Warszawa: Konferencja międzynarodowa Historical English Word-Formation and Semantics.
4. 2012 Dublin: Language and Representation: A Polish-Irish Seminar.
5. 2012 Dublin: Dublin Computational Linguistics Research Seminar.
6. 2013 Rzeszów: Konferencja międzynarodowa 3rd Rzeszów Anglistentag: The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture.
7. 2013 Murcia, Hiszpania: International Conference on Middle English 8.
8. 2014 Jarosław: III Podkarpackie Forum Filologiczne.
9. 2014 Poznań: 1st Poznań Historical Sociopragmatics Symposium.
10. 2014 Koszyce, Słowacja: 12th ESSE Conference.
11. 2014 Szczyrk: Various Dimensions of Contrastive Studies.
12. 2015 Wrocław: International Conference on Middle English 9.
13. 2015 Szczyrk: Various Dimensions of Contrastive Studies II.

Staże zagraniczne:

1. Projekt UR – Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim – staż zrealizowany w Trinity College Dublin (22.04.2012-29.04.2012).
2. ERASMUS+ – Università del Salento, Lecce (11.05.2015-15.05.2015).
3. Corbridge Trust – stypendium w Uniwersytecie Cambridge (01.08.2015-21.08.2015).

e-mail: bozena.duda@pwste.edu.pl; bozenaduda@yahoo.co.uk

Publikacje:Publikacje książkowe:
1. Duda, B. 2014. The Synonyms of Fallen Woman in the History of the English Language. Frankfurt a/Main: Peter Lang Verlag.Redakcje:
1. Cymbalista, P., B. Duda, G.A. Kleparski (red.) 2013. Galicia Studies in English with Historical Semantics Foregrounded. Chełm: TAWA.
2. Duda, B., G.A. Kleparski (red.) 2014. RSDS Top Twenty. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3. Dick-Bursztyn, M., B. Duda, M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko (red.) 2014. Studia Anglica Resoviensia 11. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Artykuły:
1. Duda, B. 2009. “(On) the inevitability of language change”, [w:] G.A. Kleparski et al. (red.) In Medias Res: Studia Resoviensia in Lingua et Letteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar-International, s.31-40.
2. Duda, B. 2010. „Kochający inaczej a proces eufemizacji (na bazie języka angielskiego)” [w:] G.A. Kleparski i R. Kiełtyka (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. Jarosław: Papirus, s. 81-90.
3. Duda, B. 2011. “On structural forces operative in the formation of X-phemisms” [w:] L. Körtvélyessy, D. Osuchowska, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA, s. 31-39.
4. Duda, B. 2011. “Euphemisms and dysphemisms: In search of a boundary line” [w:] J. Garrido (red.) Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicacíon (clac) 45, s. 3-19, http://www.ucm.es/info/circulo/no45/duda.pdf.
5. Duda, B. 2011. “On masseuse, lady of the night and nymph of the pavement: In search of semantic mechanisms behind the operation of X-phemism” [w:] G.A. Kleparski i R. Kiełtyka (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo, s. 77-90.
6. Duda, B. 2011. “Downstairs, upstairs and other you-know-whats. On human conceptualisation of taboo” [w:] Studia Anglica Resoviensia 8. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 311-322.
7. Duda, B. 2013. “From portcwene to fille de joie: On etymology and the word-formation processes behind the historical lexical representations in the category FALLEN WOMAN in English” [w:] J. Fisiak i M. Bator (red.) Historical English Word-Formation and Semantics. Frankfurt a/M., New York: Peter Lang, s. 259-276.
8. Duda, B., G.A. Kleparski 2013. “Stews, fling-dusts and night-shades: On metonymically conditioned synonyms of prostitute in Early Modern English” [w:] P. Cymbalista, B. Duda i G.A. Kleparski (red.) Galicia Studies in Language with Historical Semantics Foregrounded. Chełm: TAWA, s. 19-27.
9. Duda, B., G.A. Kleparski, 2014. “The case of bats and Winchester geese as Early Modern English zoosemic extensions in the conceptual category FALLEN WOMAN”, [w:] The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Vol. 1 Linguistics and Methodology. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 21-31.
10. Duda, B. 2014. “The role of lexical borrowing in the formation of historical synonyms of prostitute”, [w:] Galicia Studies in Language, vol.7. Chełm: TAWA, s. 17-26.
11. Duda, B. 2014. “The cases of cat and chicken as zoosemy-based synonyms of (male) prostitute in English”, [w:] G.A. Kleparski i R. Oliwa (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo, s. 29-38
12. Duda, B. 2014. “From poule de luxe to geisha: Source languages behind the Present-day English synonyms of prostitute”, [w:] Styles of Communication 6, s. 31-43.
13. Kleparski, G.A., B. Duda. 2014. “Cup-bearing in the context of male prostitution: on Early Modern English synonyms of call-boy” [w:] Inozemna Philologia 127/2014, s.
14. Duda, B. 2015. “The productivity of word-formation among selected Modern English synonyms of prostitute in an onomasiological method of research”, [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics 12/2015, s. 78-88.
15. Duda, B. 2015. “There are wenches and sluts but no traces of cats or bats: On characteristics of the Middle English conceptualization patterns within the conceptual category FALLEN WOMAN”, [w:] J.C. Conde-Silvestre i J. Calle-Martín (red.) Approaches to Middle English. Variation, Contact and Change, s. 231-242.

Inne publikacje:
1. Duda, B. (2009) “Świat Słowian w Języku i Kulturze IX. Językoznawstwo: Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm. Edited by Ewa Komorowska and Anna Porchawka-Mulicka, Uniwersytet Szczeciński, 2008, ss. 206. ISBN 978-83-60903-74-2” [w:] G.A. Kleparski (red.) In Medias Res: Studia Resoviensia in Lingua et Letteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar-International, s.197-202.
2. Duda, B. (2015) “The English Language Through The Prism Of The Centuries by Klaudia Bednárová-Gibová, Prešov: Filozofická Fakulta Prešovskej Univerzity, 2014, ss. 95. ISBN 978-80-555-1092-7” [w:] Studia Anglica Resoviensia 12, s.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki