fbpx
zaslepka-our-team

dr hab. Ewa Swoboda

Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogiki

Swoją działalność naukową prowadzę w obszarze dydaktyka matematyki. Interesuję się naturą myślenia matematycznego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych oraz sposobami uczenia się przez nich matematyki. Badania naukowe są ukierunkowane na podstawowe obszary:

 • Rozumienie wybranych pojęć geometrycznych przez uczniów 4 – 15 letnich.
 • Przygotowanie do myślenia matematycznego dzieci na poziomie wczesnoszkolnym.
 • Formalne i nieformalne uczenie się matematyki przez uczniów poziomu szkół zawodowych.
 • Przygotowanie zawodowe nauczyciela matematyki.
 • Metodologia badań w dydaktyce matematyki.

Zdobyte wykształcenie i kwalifikacje

 • Ukończona uczelnia (rok): Wyższa szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1977
 • Doktorat (uczelnia, rok, tytuł pracy): Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1994 „Rozwój intuicyjnego rozumienie podobieństwa figur ”
 • Habilitacja (uczelnia, rok, tytuł pracy): Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy, 2008, „Przestrzeń, regularności geometryczne i kształty w uczeniu się i nauczaniu dzieci”
 • Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne w ostatnich latach:
 • 27 maj 2016 – 10 czerwca 2016 , pobyt naukowo-badawczy na Université Paris Diderot, na zaproszenie prof. A. Kuzniak, finansowane przez stronę francuską
 • 10 Listopad 2014 – 10 grudzień 2015 Charles University, Pague, Czechy, pobyt naukowo –badawczy, grant Rektora Uniwersytetu Karola w Pradze.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne:

 • Członek International Program Committee (IPC) Kongresu ICME14 planowanego na 2020 w Shanghai
 • Leader grupy “Teaching and learning of geometry (primary level) ” w ramach ICME-13 (2016, Hamburg, Niemcy)
 • Inicjatorka i przewodniczącą Komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Children’s Mathematical Education, organizowanej od roku 2008 w cyklu dwuletnim (2008, 2010, 2012, 2014, w roku 2016 organizowana we Wrocławiu).
 • W latach 2001 – 2013 członek International Committee of Symposium of Elementary Math. Teaching (SEMT), do dziś – członek wspomagający IPC.
 • Członek Educational Committee of European Society of Mathematics jako przedstawiciel krajów Europy Wschodniej (od 2012)
 • Członek International Program Committee konferencji CERME-7, luty 2011 w Rzeszowie oraz CERME 8 w Antalyi (2013) i CERME 9 (2015) .
 • Redaktor naczelnym rocznika Polskiego Towarzystwa Matematycznego Didactica Mathematicae (od 2012).
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Publikacje:

Rok 2016

 • Swoboda, E., Vighi, P. (2016) . Early Geometrical Thinking in the Environment of Patterns, Mosaics and Isometries, ICME-13 Topical Surveys, Springer, Series editor Gabriele Kaiser, Faculty of Education, University of Hamburg, Hamburg, Germany ISBN 978-3-319-44271-6 ISBN 978-3-319-44272-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-44272-3, p. 57.
 • Swoboda, E., (2016) Mathematical Generalization at Early Educational Stage, Proceedings of the conference Elementary Mathematics Education 2016 April 20. – 22. 2016, Olomouc, Czech Republic.
 • Swoboda, E., Koba, L (2016) Tesselation – an easy task? Proceedings of the conference Elementary Mathematics Education . Olomouc, Czech Republic.
 • Swoboda, E., Kwolek, S. (2016). ) Deepening mathematical knowledge by using a “black box”. Inquiry Based Mathematical Education, (Eds.) Bożena Maj-Tatsis, Marta Pytlak, Ewa Swoboda, ISBN: 978-83-7996-293-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Swoboda, E. (2016) . Dynamic geometrical reasoning. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitats Catholica Ruzomberok, XV, ISSN 1336-2232, s.22-33.

Rok 2015

 • Swoboda, E. (2015). Matematyka w szkołach zawodowych – uboga siostra królowej nauk? [w] Współczesne Problemy Nauczania Matematyki: Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki, H. Kąkol (red.), Wyd: Koło SNM, Forum Dydaktyków Matematyki
 • Slezakova, J., Swoboda, E. (2015). Looking For The Way To Support Children’s Mathematical Creativity. In: (Eds.) Florence Mihaela Singer, Florentina Toader, Cristian Voica ProceedingS of The 9th International Conference Mathematical Creativity And Giftedness, The International Group For Mathematical Creativity and Giftedness, Sinaia, Romania. ISBN: 978-606-727-100-3 pp. 100-105
 • Swoboda, E. (2015). Matematyka dla uczniów szkół zawodowych – co to znaczy? (podejście teoretyczne). Edukacja – Technika – Informatyka, Kwartalnik Naukowy Nr 1(11)/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. ISSN 2080-9069, pp.210-215.
 • Swoboda, E. (2015). Mathematization of rotation as a didactical task. [In] Nada Vondrova, Konrad Kreiner (Eds.) Proceedings of CERME 9. Charles University, Prague, Czech Republic
 • Slezakova, J., Swoboda, E. (2015). Spontaneous representations of a task’s solution – how do they support reasoning? [In] Jarmila Novotna, Hana Maraova (eds.) Proceedings of SEM’15 conference, Charles University, Faculty of Education, Prague.
 • Maj-Tatsis, B., Pytlak, M., Swoboda, E., Tatsis, K. (2015). VET guidelines report, NAMA-Numeracy for Advanced Manufacturing, project no.2014-1-PL01-KA202-003409, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Ceretkova, S., Chesnais, A., Maschietto, M., Mithalal-Le Doze, J., Richard, P.R., Swoboda, E. (2015). Introduction to the papers and posters of WG4: Geometrical Thinking. [In] Nada Vondrova, Konrad Kreiner (Eds.) Proceedings of CERME 9. Charles University, Prague, Czech Republic.
 • Rok 2014
 • Maj-Tatsis, B., Pytlak, M., Swoboda, E. (2014). „Autorefleksja jako metoda pogłębiania wiedzy matematycznej przyszłych nauczycieli matematyki”, [w] Współczesne Problemy Nauczania Matematyki: Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki, H. Kąkol (red.), Wyd: Koło SNM, Forum Dydaktyków Matematyki, Bielsko Biała, 2014, s. 27-54
 • Maj-Tatsis, B., Swoboda, E (2014). “A Creative Approach To Early Mathematics Education”, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ruzomberok, 2014, 2, pp. 169-188.
 • Janka Kopáčová, Katarína Žilková, Dagmar Malinová, Edita Partová Ewa Swoboda (2014) Matematické uvažovanie detí, , ISBN 978-80-561-0162-9, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Swoboda, E. Jagoda, E. (2014). Matthew’s story about falling triangle [w]: M. Pytlak (ed.) Communication in Mathematics Classroom. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.7- 18.
 • Lankiewicz, B., Sawicka, K., Swoboda, E. (2014). Matematyka PLUS , Ćwiczenia rozwijające zainteresowania matematyczne dzieci (dla klasy III). Wydawnictwo Nowa Era, ISBN 978-83-267-1727-7. s. 88.

Rok 2013

 • Swoboda, E. (2013). How to introduce young children to the repeating geometric patterns. [In] Jarmila Novotna, Hana Maraova (eds.) Proceedings of SEM’13 Conference, Charles University, Faculty of Education, Prague.
 • Swoboda, E. (2013). Investigating manipulations in the course of creating symmetrical pattern by 4-6 year old children, [In] Behiye Ubuz, Çiğdem Haser, Maria Alessandra Mariotti (Eds.) Proceedings of CERME 8, Middle East Technical University, Ankara, ISBN 978-975-429-315-9., pp. 685-694.
 • Swoboda, E. (2013). Nie tylko rachunki, [w] E.Dolata, S. Pusz (red.). Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Rok 2012

 • Swoboda, E. (2012). Intuicje i pojęcia geometryczne. [w] Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (red.) O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, s.238-251
 • Swoboda, E. (2012). Jak słuchać ucznia (na lekcji matematyki). [w] Wojciech Błażejewski, Igor Kominarec, Czesław Lewicki (red) Problemy przekazu wartości i komunikacji interpersonalnej we współczesnej szkole, Dyskurs Pedagogiczny, t. 4. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu, Jarosław.
 • Swoboda, E. (2012). Dynamic Reasoning in Elementary Geometry – How To Achieve It? Didactica Mathematicae, Vol. 34.
 • Swoboda, E. (2012). Geometria Dla Najmłodszych – Ale Jaka (I Po Co)? [In]: M. Uhlířová (red.), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica 2012, Mathematica VIII, Czech Republic.
 • Lankiewicz, B., Sawicka, K., Swoboda, E. (2012). Matematyka PLUS , Ćwiczenia rozwijające zainteresowania matematyczne dzieci (dla klasy I). – Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa. s. 88
 • Lankiewicz, B., Sawicka, K., Swoboda, E. (2012). Matematyka PLUS , Ćwiczenia rozwijające zainteresowania matematyczne dzieci (dla klasy II). – Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, s. 88

Rok 2011

 • Swoboda, E. (2011), Axis symmetry as an epistemological obstacle, [eds.] Jarmila Novotna, Hana Maraova, Proceedings of SEM’11 confererence, Charles University, Faculty of Education, Prague, s 320-327.
 • Jagoda, E., Swoboda, E. (2011). Static and dynamic approach to forming the concept of rotation. [In] Marta Pytlak, Ewa Swoboda, Tim Rowland [eds.] Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7338-683-9 , s. 566 – 575.
 • Swoboda, E (2011) Zmiany w przygotowaniu zawodowym nauczyciela matematyki – ale jakie? Kwartalnik Edukacyjny 3 (66) jesień 2011, Wydawnictwo PCEN, Rzeszów, s.56 – 68.
 • Lankiewicz, B., Sawicka, K., Swoboda, E. (2011). „Raz, dwa trzy teraz my”. Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej, matematyka klasa III (zeszyt 1), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-267-0141-2.
 • Lankiewicz, B., Sawicka, K., Swoboda, E. (2011). „Raz, dwa trzy teraz my”. Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej, matematyka klasa III (zeszyt 2), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-267-0141-2.
 • Lankiewicz, B., Sawicka, K., Swoboda, E. (2011). „Raz, dwa trzy teraz my”. Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej, matematyka klasa III (zeszyt 3), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-267-0141-2.
 • Lankiewicz, B., Sawicka, K., Swoboda, E. (2011). „Raz, dwa trzy teraz my”. Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej, matematyka klasa III (zeszyt 4), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-267-0141-2.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki