fbpx
ligeza_w

prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesław Ligęza

Profesor wizytujący
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Budownictwa
Obszar zainteresowań:

Nauki techniczne – budownictwo

Specjalność naukowa:

Konstrukcje betonowe; budownictwo ogólne i przemysłowe; konstrukcje warstwowe i zespolone; diagnostyka i ocena bezpieczeństwa konstrukcji; modernizacja i wzmacnianie konstrukcji, rewitalizacja istniejących obiektów budowlanych.

Podstawowe miejsce zatrudnienia:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, zatrudniony kolejno w: Katedrze Budownictwa Ogólnego (1968-1974), Katedrze Konstrukcji Żelbetowych (1974-1992), a od 1992 r. w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego (od 2009 r. Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli).

W latach 2003-2006 zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych, a od 2006 r. Dyrektor Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. W latach 2006-2009 kierownik Zakładu Budownictwa i Fizyki Budowli.

Od 1 października 2009 r. zatrudniony (drugie miejsce pracy) w PWSTE w Jarosławiu.

Dysertacja doktorska (1977): „Stany graniczne betonowych płyt warstwowych z podatnym rdzeniem”. Habilitacja (2001): „Redystrybucja sił wewnętrznych we wzmacnianych betonowych elementach tarczowych”.

Promotor dwóch prac doktorskich ukończonych w 2004 i 2008 r.

Autor lub współautor około 300 prac o charakterze naukowo-badawczym oraz opinii i ekspertyz technicznych z zakresu: prac doświadczalno-konstrukcyjnych, oceny stanu bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego, rekonstrukcji i wzmacniania budynków, funda-mentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny oraz kominów przemysłowych. Współautor elementów i konstrukcji wdrożonych do budownictwa: „Prefabrykowane płyty ścienne trójwarstwowe konstrukcyjno-izolacyjne do budowy chłodni”, „Strop betonowo-stalowy typu PKZ-79″.

Posiada uprawnienia projektowo-wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest rzeczoznawcą PZITB, rzeczoznawcą budowlanym (z listy wojewody) na terenie całego kraju.

Opiekun około 200 prac dyplomowych (w tym prace nagrodzone złotym medalem Młodego Mistrza Techniki, nagrodą II stopnia Ministra BIPMB). Wyróżniany za działalność naukową i zawodową nagrodami Rektora PK i nagrodą zespołową II stopnia Ministra NSzWiT.

Publikacje:Autor i współautor około 100 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, głównie z zakresu: betonowych płyt warstwowych z podatnym rdzeniem, zespolonych konstrukcji betonowych, wzmac-niania betonowych konstrukcji powierzchniowych, bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, awarii i katastrof budowlanych. Większość opublikowanych prac ma charakter teoretyczno-doświadczalny.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki