fbpx
kieltyka_r

Dr hab. Robert Kiełtyka

Profesor wizytujący
Instytut Humanistyczny
Zakład Filologii
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Stopień magistra: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001 r.

Stopień doktora, z wyróżnieniem: Uniwersytet Rzeszowski, 2007 r.

Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet P.J. Szafarzyka w Koszycach, 2014 r.

Zakres prowadzonych badań naukowych: semantyka diachroniczna, pogranicze morfologii i semantyki, językoznawstwo kognitywne
Od 2002 roku zatrudniony w Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Filologii Angielskiej (obecnie) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Publikacje książkowe:

 1. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka and M. Pikor-Niedziałek (red.) (2007) Aspects of Semantic Transposition of Words. Chełm: TAWA.
 2. Kiełtyka, R., D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (red.) (2008) Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Kiełtyka, R. (2008) On Zoosemy: The Study of Middle English and Early Modern English DOMESTICATED ANIMALS. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (red.) (2009) In Medias Res: Studia Resoviensia in Lingua et Letteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International.
 5. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (red.) (2009) Galicia Teachings in Linguistics. Mielec: NKJO w Mielcu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka (red.) (2010) Podkarpackie forum filologiczne: Kierunki Badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, s. 243.
 7. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka (red.) (2011) Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, języka i kultury. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, s. 493.
 8. Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2013) The Rudiments of the History of English. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 219.
 9. Kiełtyka, R. (2016) Various Faces of Animal Metaphor in English and Polish. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 271.

Redakcja serii wydawniczej:

 1. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2016) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 1. Kudła, M. A Study of Attributive Ethnonyms in the History of English with Special Reference to Foodsemy. Frankfurt am Main: Peter Lang. (http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=42037&concordeid=LALC).
 2. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2016) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 2. Grząśko, A. A Panchronic Study of English Synonyms of Skinny/Fatty. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 3. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (w druku) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 3. R. Kiełtyka, A. Uberman (red), Revolution, Evolution and Endurance in the English Language. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 4. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (w druku) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 4. M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko (red), Revolution, Evolution and Endurance in the English Literature and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 5. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (w druku) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 5. R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds), English versus Slavic: Lexicon in a semantic and morphological perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 1. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2003) ‘The role of teaching phonology at the college/university level’ [w:] G.A. Kleparski (ed.) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University level. Chełm: NKJO-Chełm Publishers, s. 38-44.
 2. Kiełtyka, R. (2003) ‘Aitken’s Law: Some aspects of Scottish vowel lengthening’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 2, s. 42-54.
 3. Kiełtyka, R. i G. A. Kleparski (2005) ‘The scope of English zoosemy: The case of DOMESTICATED ANIMALS’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 3, s. 76-87.
 4. Kiełtyka, R. (2005) ‘The axiological-cognitive analysis of the evaluative developments in the domain of EQUIDAE: A pilot study’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 3:25, s. 59-75.
 5. Kiełtyka, R. (2005) ‘Zoosemic terms denoting FEMALE HUMAN BEINGS: Semantic derogation of women revisited’ [w:] Studia Anglica Posnaniensia 41, s. 167-186.
 6. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2005) ‘The ups and downs of the Great Chain of Being: The case of canine zoosemy in the history of English’ [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics 2, s. 22-41.
 7. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2007) ‘On cognitively motivated semantic change:
 8. The case of Middle English and Early Modern English canine zoosemy” [w:] P. Stalmaszczyk, I. Witczak-Plisiecka (red.) PASE Studies in Linguistics. Łódź: Łódź University Press, s. 107-120.
 9. Kiełtyka, R. (2007) ‘Metafora kiedyś i dzisiaj’ [w:] E. Komorowska, A. Krzanowska (red.) Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo: leksykologia, frazeologia. Szczecin: Print Group, s. 141-148.
 10. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2007) ‘On Indo-European nature of Non-Indo-European metaphor: The case of Chinese zoosemy’. Studia Anglica Resoviensia 4, s. 88-99.
 11. Kiełtyka, R. (2007) ‘Dark horses, fat cats and lucky dogs: A synthetic view of English zoosemy’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words, Chełm: TAWA, s. 43-55.
 12. Kiełtyka, R. (2008) ‘Cognitive theory of metaphor: Past achievements, modern terminology?’ [w:] R. Kiełtyka, D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (red.) English Studies in the 3rd Millenium and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 92-97.
 13. Kiełtyka, R. (2008) ‘Axiological bias in semantics’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 5, s. 36-44.
 14. Kiełtyka, R. (2008) ‘Towards cognitive and morphological conditioning of zoosemic developments’ [w:] M. Charzyńska-Wójcik, A. Malicka-Kleparska, J. Wójcik (red.) Language Encounters. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 155-166.
 15. Kiełtyka, R. (2008) ‘O morfologicznie motywowanej zmianie semantycznej’ [w:] D. Dziadosz, E. Komorowska (red.) Świat Słowian w języku i kulturze. Szczecin: Print Group, s. 100-105.
 16. Kiełtyka, R. (2009) ‘A panchronic account of canine verbal zoosemy’ [w:] M. Górecka-Smolińska, G. A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA, s. 25-36.
 17. Kiełtyka, R. (2009) ‘On morphology-semantics interface’ [w:] G.A. Kleparski, E. Rokosz-Piejko, A. Uberman (red.) Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 51-59.
 18. Kiełtyka, R. (2009) ‘Zoosemy as a ubiquitous cognitive mechanism’, [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (red.) In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, s. 41-56.
 19. Kiełtyka, R. (2009) ‘Panchroniczny aspekt zmian znaczeniowych’ [w:] E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska (red.) Świat Słowian w języku i kulturze. Szczecin: Volumina.pl, s. 72-80.
 20. Kiełtyka, R. (2009) ‘A linguistic picture of HORSE in English, Polish and German’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (red.) 2009 Mielec Anglistentag: Linguistics in Focus, Mielec: NKJO w Mielcu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 38-58.
 21. Kiełtyka, R. (2010) ‘Zoosemy at work: The conceptual dimension PROFESSION/SOCIAL FUNCTION in focus’ [w:] E. Komorowska, D. Stanulewicz (red.) Język, kultura i świat roślin. Szczecin: Volumina.pl, s. 141-150.
 22. Kiełtyka, R. (2010) ‘Na pograniczu morfologii i semantyki’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka (eds) Podkarpackie forum filologiczne: Kierunki badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, s. 117-125.
 23. Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2010) ‘In search for the conceptual territoriality of zoosemy in a natural language’ [w:] E. Komorowska (red.) W kręgu koloru, przestrzeni i czasu. Szczecin: Volumina.pl, s. 153-169.
 24. Kiełtyka, R. (2010) ‘Selected aspects of zoosemy: The conceptual dimension ORIGIN/SOCIAL STATUS at work’. Philologia Hispalensis 24, http://www.publius.us.es/philologia_hispalensis/indice_contenidos/vol_24, s. 167-189.
 25. Kiełtyka, R. (2010) ‘A panchronic account of equine verbal zoosemy’ [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online], vol. 7, no. 3. http://www.skase.sk/Volumes/JTL17/pdf_doc/03, s. 53-63.
 26. Kiełtyka, R. (2011) ‘Lucky pigs and (un)wise owls: on the polarisation of the conceptual dimension BEHAVIOUR/CHARACTER [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka (eds) Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, języka i kultury. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, s. 145-158.
 27. Kiełtyka, R. (2011) ‘O kategoryzacji zoosemii czasownikowej’, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3, s. 82-89.
 28. Kiełtyka, R. (2011) Recenzja Szymanek, B. (2010) A Panorama of Polish Word-Formation. Lublin: Wydawnictwo KUL, [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online], 2011, vol. 8, no. 1, http://www.skase.sk/Volumes/JTL18/pdf_doc/04.pdf, s.70-73.
 29. Kiełtyka, R. (2013) ‘Sniff danger and wietrzyć podstęp: On the categorization of verbal zoosemy’, [w:] Jacek Fisiak & Magdalena Bator (eds.). Historical English Word-Formation and Semantics. Frankfurt a/M., New York: Peter Lang, s. 323-338.
 30. Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2013) ‘The conceptual dimension SEXUALITY as a typical facet of zoosemy’, [w:] Ostrava Journal of English Philology vol. 5, no. 1, s. 17-32.
 31. Kiełtyka, R. (2013) ‘ON POLISH METONYMY-CONDITIONED ZOOSEMY AND ITS UKRAINIAN AND RUSSIAN COUNTERPARTS’, [w:] Naukovyj Visnyk 192/1, s. 218-225.
 32. Kiełtyka, R. (2014) ‘THE PROBLEM OF NEW TYPES AND AREAS OF SEMANTIC CHANGE: CONTINUED’, [w:] G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (eds) The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture Volume 1 Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 52-64.
 33. Kiełtyka, R. (2014) ‘Zoosemic shifts in Polish’, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, s. 39-50.
 34. Kiełtyka, R. (2015) ‘The theory of the Great Chain of Being (GCB) revisited: The case of GCB-level-conditioned animal terms’, [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics. Electronic on-line journal. www.skase.sk, pp. 313-330.
 35. Kiełtyka, R. (2015) ‘ON THE NOMINATING FUNCTION OF ZOOSEMY: THE CASE OF ANIMAL NAMES USED AS HUMAN SURNAMES’, [w:] G.A. Kleparski, J. Wesół, A. Włodarczyk-Stachurska (eds) Galicia Studies in Language with Historical Semantics Foregrounded. Chełm: Wydawnictwo TAWA, pp. 53-65.
 36. Kiełtyka, R. (2015) ‘On metaphorical meanderings of animal vocabulary, [w:] E. Dźwierzyńska i D. Chudyk (eds), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Szczecin: “Volumina”, ISBN: 978-83-7867-319-4, s. 140-149.
 37. Kiełtyka, R. (w druku) ‘ON THE METAPHOR-METONYMY INTERFACE IN ZOOSEMY: THE CASE OF TAIL. Newscastle upon Tyne: Cambridge Scholars.
 38. Kiełtyka, R. (w druku) ‘Verbal zoosemy revisited’ [w:] R. Kiełtyka and A. Uberman (eds), Revolution, Evolution and Endurance in the English Language. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 39. Kiełtyka, R. (w druku) ‘ON THE COMPLEXITY OF ZOOSEMIC TRANSFERS IN ENGLISH AND POLISH’[w:] R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds), English versus Slavic. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Inne publikacje:

 1. Kiełtyka, A. i R. Kiełtyka (2001-2002) ‘Przepowiadanie o świętych’ (część pierwsza) [w:] Przegląd Homiletyczny 5-6, s. 79-93. Tłumaczenie James, A. Wallace (1982) Preaching through the Saints (część pierwsza). Collegeville: The Liturgical Press.
 2. Kiełtyka, A. i R. Kiełtyka (2003) ‘Przepowiadanie o świętych’ (część druga) [w:] Przegląd Homiletyczny 7, s. 123-141. Tłumaczenie James, A. Wallace (1982) Preaching through the Saints (część druga). Collegeville: The Liturgical Press.
 3. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2003) ‘Raport z konferencji The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University level sponsorowanej przez Nauczycielskie Kolegium Języków obcych w Chełmie. Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów UR 6 (20), s. 16.
 4. Kiełtyka, R. (2003) ‘W trosce o promowanie wiedzy’. Tłumaczenie G.A. Kleparski i D.S. Pyrkosz ‘To promote knowledge and education’. Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów UR 9 (23), s.12-13.
 5. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (2007) Preface [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words. Chełm: TAWA, s. 4-5.
 6. Kiełtyka, R., D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (2008) Editors’ note [w:] R. Kiełtyka, D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (red.) Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 9-10.
 7. Kiełtyka, R. (2008) ‘Grzegorz A. Kleparski: Academic achievements and bibliography’ [w:] R. Kiełtyka, D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (red.) Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 11-26.
 8. Kiełtyka, R. (2009) ‘Preface’ [w:] D. Osuchowska, G.A. Kleparski The Rudiments of Academic Writing. Rzeszów: Wydawnictwo UR, ss. 7-9.
 9. G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (2009) ‘Editors’ note’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (red.) In Medias Res: Studia Resoviensia in Lingua et Litteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, ss. 5-6.
 10. Kiełtyka, R. (2010) ‘Verbal zoosemy from a panchronic perspective’ [w:] T. Eitler, A. Fodor, I. Hegedus, D. Podor (eds) 16th International Conference on English Historical Linguistics Book of Abstracts. Pecs: University of Pecs.
 11. Kiełtyka, R. (2011) ‘Preface’ [w:] B. Kochman-Haładyj, G.A. Kleparski On Pejoration of Women Terms in the History of English. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 7-9.
 12. Kiełtyka, R. (2011) ‘Preface’ [w:] D. Osuchowska TALKING DICTIONARIES: An Introductory-Level Course in Lexicography for English-Bound Students. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 7-8.

Konferencje naukowe krajowe i zagraniczne:

 1. Konferencja kolegialna: The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University level. Chełm, kwiecień 2003. Referat: ‘The role of teaching phonology at the college/university level’.
 2. 14th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Łódź, 4-7 kwietnia 2005. Referat: ‘On cognitively motivated semantic change: The case of Middle English and Early Modern English canine zoosemy’.
 3. 15th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Puławy, kwiecień 2006. Referat: ‘Towards cognitive and morphological conditioning of zoosemic developments’.
 4. Kongres Młodych Naukowców: Świat Słowian w języku i kulturze. Pobierowo, maj 2007. Referat: ‘Metafora kiedyś i dzisiaj’.
 5. First Rzeszów Anglistentag: English Studies in the 3rd Millenium and Beyond. Rzeszów, październik 2007. Referat: ‘Cognitive theory of metaphor: Past achievements, modern terminology?’
 6. Kongres Młodych Naukowców: Świat Słowian w języku i kulturze. Pobierowo, kwiecień 2008. Referat: ‘O morfologicznie motywowanej zmianie semantycznej’.
 7. Second Anglistentag in Rzeszów: GALICIA ENGLISH TEACHINGS: OLD PITFALLS, CHANGING ATTITUDES AND NEW VISTAS. Rzeszów, marzec 2009. Referat: ‘On morphology-semantics interface’.
 8. Kongres Młodych Naukowców: Świat Słowian w języku i kulturze. Pobierowo, kwiecień 2009. Referat: ‘Panchroniczny aspekt zmian znaczeniowych’.
 9. 2009 Mielec Anglistentag. Mielec, październik 2009. Referat: ‘A linguistic picture of HORSE in English, Polish and German’.
 10. Ropczyce Anglistentag, Ropczyce, grudzień 2009. Referat: ‘On cross-cultural zoosemy’
 11. Podkarpackie forum filologiczne: Kierunki Badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław, kwiecień 2010. Referat: ‘Na pograniczu morfologii i semantyki’.
 12. 16th International Conference on English Historical Linguistics. Pécs, Węgry, sierpień 2010. Referat: ‘English verbal zoosemy from a panchronic perspective’.
 13. Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, kultury i języka. Jarosław, marzec 2011. Referat: ‘Lucky pigs and (un)wise owls: On the crosslinguistic polarization of the conceptual dimension BEHAVIOUR/CHARACTER’.
 14. Historical English Word-Formation and Semantics. Warszawa, 10-11 grudnia 2011. Referat: ‘Sniff danger and wietrzyć podstęp: On the categorization of verbal zoosemy’.
 15. Language and Representation: A Polish-Irish Seminar. Dublin, Irlandia, kwiecień 2012. Referat: ‘The Polarization of the Conceptual Dimension BEHAVIOUR/CHARACTER’
 16. Dublin Computational Linguistics Research Seminar.
 17. Dublin, Irlandia, kwiecień 2012. Referat: ‘SOME ASPECTS OF ZOOSEMY: THE CROSSLINGUISTIC POLARISATION OF ANIMAL TERMS’
 18. Universals and Typology in Word-Formation. Kosice, Slovakia, August 2012. Referat: ‘On universality and typology of zoosemy’
 19. 3rd Rzeszów Anglistentag, 22-23 kwiecień, 2013. Referat: ‘THE PROBLEM OF NEW TYPES AND AREAS OF SEMANTIC CHANGE: CONTINUED’
 20. Theory and Methodology of Professional Education: Realities and Prospects of 21st Century, 30-31 października, 2013, Kijów, Ukraina. Referat: ‘ON POLISH METONYMY-CONDITIONED ZOOSEMY AND ITS UKRAINIAN COUNTERPART’
 21. Biennial Conference on the Diachrony of English, Troyes France, 6-8 lipca 2015. Referat: ‘ZOOSEMY AS A TYPE OF METAPHOR: A HISTORICAL SKETCH’.
 22. Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture, 12-13 listopada, 2015, Uniwersytet Rzeszowski. Referat: ‘Verbal zoosemy revisited’
 23. Językoznawstwo Kognitywne w roku 2016, 22-24 września, Olsztyn. Referat: ‘On the Complexity of Zoosemic Transfers in English and Polish’
 24. SŁOWO, OBRAZ, SYMBOL, GEST. Filologiczne i Pedagogiczne Aspekty Komunikowania, 10 października 2016, Jarosław. Referat: ‘On Verbal Communication: The Case of Animal Names Used as Human Surnames’

Wygłoszone wykłady w innych ośrodkach:

 1. Wykład inauguracyjny NKJO w Nisku, tytuł O imperializmie języka angielskiego, październik 2007
 2. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Angielski językiem międzynarodowej komunikacji, październik 2008
 3. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Panchroniczny aspekt zmian znaczeniowych, październik 2009
 4. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Asymetryczny obraz płci, październik 2010
 5. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Na pograniczu morfologii i semantyki, październik 2011
 6. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Nazwy zwierząt występujące w nazwiskach, październik 2012

Wykłady zagraniczne:

 1. Wykłady gościnne na Uniwersytecie J.P. Safarika w Koszycach, Słowacja, tematyka Various aspects of zoosemy, 17-21 października 2011
 2. Wykłady gościnne w Trinity College, Dublin, Irlandia, 23-27 kwietnia 2012
 3. Wykłady gościnne w Dublin City University, Dublin, Irlandia, 23-27 kwietnia 2012
 4. Wykłady gościnne na Uniwersytecie J.P. Safarika w Koszycach, Słowacja, 14-18 października 2013
 5. Wykład habilitacyjny na Uniwersytecie J.P. Safarika w Koszycach, Słowacja, 18 września 2014

Cytowania zagraniczne:

Około 50 cytowań w różnych publikacjach, które ukazały się między innymi w:

 • Peter Lang Verlag
 • Oxford University Press
 • SKASE Journal of Theoretical Linguistics
 • Western Michigan University Press
 • Circulo de Linguistics Aplicada a la Comunicacion
 • Inozemna Philologia
 • Studies in Variation, Contacts and Change in English
 • Philologia
 • Bibliography of Publications using HTE materials

Cytowania krajowe:

Około 190 cytowań w różnych publikacjach, które ukazały się między innymi w:

 • Studia Anglica Posnaniensia
 • Studia Anglica Resoviensia
 • Galicia Studies in Language
 • Świat Słowian w Języku i Kulturze
 • Podkarpackie Forum Filologiczne
 • In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris
 • Galicia English Teachings
 • Aspects of Semantic Transposition of Words
 • Galicia Teachings in Linguistics

Projekty międzynarodowe/wizyty studyjne:

 1. Udział w projekcie European Civil Protection Exercise EU Carpathex 2011 in response to CBRN incidents. Rzeszów, wrzesień 2011. (Grant nr: 070401/2010/580455/SUB/C4)
 2. Wizyta studyjna w Trinity College, Dublin, Irlandia, kwiecień 2012. (Grant: Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim)
 3. Udział w projekcie Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim (Grant Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), Rzeszów, 01.10.2011-26.03.2013. Successful, Friendly and Modern Education: The
 4. Development of Managerial and Teaching Staff Competence in Educational Institutions of the Subcarpathia (Grant cofinanced from European Union Funds, CPV: 80580000-3), Rzeszów, 1st October 2011 – 26th March 2013

Organizacja Konferencji:

 • 1st Rzeszów Anglistentag, Rzeszów, październik 2007
 • Podkarpackie Forum Filologiczne, Jarosław, kwiecień 2010
 • Podkarpackie Forum Filologiczne, Jarosław, marzec 2011
 • Edukacja wielokulturowa. Wyzwania – Dylematy – Efekty, Jarosław, kwiecień 2013

Nagrody:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za wyróżniającą się rozprawę doktorską, 2008
 • Nagroda Dyrektora NKJO w Nisku za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz zaangażowanie w rozwój Kolegium, 2009
 • Nagroda Dyrektora NKJO w Nisku za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz zaangażowanie w rozwój Kolegium, 2010

Członkowstwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Członek Polish Association for the Study of English (PASE) od 2005
 • Członek International Cognitive Linguistics Association (ICLA) od 2012
 • Członek Slovak Association for the Study of English (SKASE) od 2014

Członkowstwo w Radach Naukowych/Komitetach Redakcyjnych Czasopism:

 • Członek Komitetu Redakcyjnego rocznika In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris, 2009-
 • Członek Rady Naukowej (Advisory Board) czasopisma naukowego SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 2010-
 • Członek Komitetu Redakcyjnego rocznika Podkarpackie Forum Filologiczne, 2010-
 • Członek Rady Naukowej (Advisory Board) czasopisma naukowego Token: A Journal of English Linguistics, 2013-
 • Członek Rady Wydawniczej (Editorial Board) czasopisma naukowego Studia Anglica Resoviensia, 2014-

Pełnione funkcje:

 • Asystent redaktora czasopisma STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA, 2008
 • Kierownik specjalności Język Angielski w NKJO w Nisku, 2007-2010
 • Opiekun naukowo-dydaktyczny w NKJO w Dębicy z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-2015
 • Opiekun roku 2010/2011-2011/2012, 2015-2016 (UR)
 • Współredaktor (z Prof. G.A. Kleparskim) rocznika Podkarpacke Forum Filologiczne, 2010-
 • Członek Rady Instytutu Filologii Angielskiej UR, 2009-
 • Członek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012-
 • p.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012-2013, 2014
 • Członek Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012
 • Członek Komisji Oceniającej Pracowników w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
 • Członek Komisji Dydaktycznej PWSTE, 2013-
 • Członek Komisji do spraw Oceny Prac Dyplomowych, 2015-

Promotor prac doktorskich:

Opieka naukowa nad jednym doktorantem
Promotor prac licencjackich/magisterskich:

 • Prace licencjackie: ukończone 26
 • Prace magisterskie: ukończone 8

Recenzje rozpraw doktorskich:

 • Mgr Jacek Rachfał, The Language of Architecture: in English and in Polish, promotor Prof. Pius ten Hacken, Uniwersytet P.J. Safarika w Koszycach, maj 2013
 • Mgr Paweł Migut, When ‘She’ Comes Knocking. A Cognitive Analysis of Metaphorical Terms Linked with Death in English and Polish Obituaries, Uniwersytet Rzeszowski, promotor prof. dr hab. Pavol Štekauer, 2016

Recenzje prac licencjackich:

 • Liczba zrecenzowanych prac licencjackich: 90
 • Liczba zrecenzowanych prac magisterskich: 30

Recenzja wydawnicza:

Chruszczewski, P. (red.) (2015) Antropologia komunikacji. Od Starożytności do współczesności. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prowadzone kursy na poziomie kolegialno-uniwersyteckim: wstęp do językoznawstwa, podstawy językoznawstwa kognitywnego, historia języka angielskiego, gramatyka kontrastywna, gramatyka opisowa (morfologia, składnia), gramatyka praktyczna, fonetyka praktyczna, pisanie pracy naukowej, metodologia badań językoznawczych, semantyka i leksykologia, stylistyka języka angielskiego, seminarium licencjackie/magisterskie, wykład monograficzny (studia doktoranckie), PNJA

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki