fbpx
kaminska_w

Dr hab. Wioletta Kamińska

Profesor wizytujący
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Zakład Turystyki i Rekreacji

Zatrudniona także w Instytucie Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Informacja o pracy naukowej:

  • 1994 r. – doktorat WSP w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny),
  • 2007 r. – habilitacja IGiPZ PAN w Warszawie.

Problematyka badawcza:

  • Przemiany struktury własnościowej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.
  • Rozwój przedsiębiorczości osób fizycznych w Polsce.
  • Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce południowo-wschodniej w okresie transformacji.
  • Procesy transformacji obszarów wiejskich.

Specjalizacja:

Geografia społeczno-ekonomiczna

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki