fbpx
boron_a

Dr inż. Adam Boroń

Starszy wykładowca

Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii

Od 2009 r. prowadzi wykłady, cwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe z przedmiotu Fotogrametria i Teledetekcja dla studentów czwartego i piątego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSTE w Jarosławiu. Jego pierwszym miejscem zatrudnienia jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Studia magisterskie ukończył w 1974 r. na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie. Po studiach podjął prace na AGH, gdzie w1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych z dziedziny Geodezja i Kartografia, specjalnośc Fotogrametria.

Specjalizuje się w fotogrametrycznych metodach inwentaryzacji zabytków. Jest autorem szeregu prac z tej dziedziny oraz promotorem wielu prac magisterskich i inżynierskich w ramach których powstały cyfrowe dokumentacje 2D i 3D różnorakich obiektów zabytkowych. Stosował fotogrametryczne metody inwentaryzacji w wielu obiektach zabytkowych w Polsce i na świecie.

Od lat współpracuje z Wydziałem Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z Fotogrametrii . Od 2000 r. jest jurorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej dla uczniów średnich szkół o profilu geodezyjnym.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki