fbpx
zaslepka-our-team

Dr inż. Adam Palaszewski

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii

Zatrudnienie:

 • 1969-1992 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • 1987-1992 kierownik komparatora geodezyjnego AGH, budowa terenowego komparatora dla dalmierzy,
 • od 2009 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, prowadzi zajęcia z przedmiotu: Elektroniczna Technika Pomiarowa.

Zajmuje się elektronicznymi i optycznymi przyrządami geodezyjnymi i nowoczesnymi technikami pomiarowymi.

Uzyskane stopnie i dyplomy:

 • mgr inż. geodeta-geodezja przemysłowa – studia,
 • dr inż. geodeta, obrona pracy „Nowa technologia prac geodezyjnych przy sterowaniu ciężkimi automatycznymi podbijarkami torów kolejowych”.
Publikacje:

 1. „Badanie osi obrotu pieców obrotowych” praca magisterska 1969 rok.
 2. „Uwagi o błędach instrumentalnych teodolitów” współautorzy: T. Gomoliszewski, J. Tatarczyk – zeszyt 12 PAN 1971 rok.
 3. „Dahlta 010″ współautor J. Tatarczyk – Przegląd Geodezyjny nr 7 1971 rok.
 4. „Badanie instrumentów geodezyjnych dla potrzeb przemysłu” współautorzy: T. Gomoliszewski, J. Tatarczyk – Zeszyty Naukowe AGH nr 24/1972.
 5. „Projekt komparacji drutów inwarowych na komparatorze Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH dla potrzeb przemysłu” współautor T. Gomoliszewski – Prace Instytutu Geodezji i Kartografii zeszyt 1/1974.
 6. „Projekt regulacji krzywizny torów kolejowych analityczną metodą różnic ewolwent” opracowanie dla PKP w 1976 roku.
 7. „Badanie dokładności strzałkomierzy do pomiaru krzywizn torów Kolejowych” współautorzy: J. Chmura, A. Pokrzywa – Zeszyty Naukowe AGH nr 52/1978.
 8. „Nowa technologia prac geodezyjnych przy sterowaniu ciężkimi automatycznymi podbijarka-mi torów kolejowych” praca doktorska 1978 rok.
 9. „Wykorzystanie dawnych map kopalnianych w obecnej kartografii górnictwa solnego na przykładzie kopalni soli w Bochni” współautor D. Rutkowski – PAN Odział Wrocław 1980.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki