fbpx
zaslepka-our-team

Dr inż. Andrzej Pokrzywa

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii

 

Zajmuje się kompleksowym badaniem instrumentów geodezyjnych oraz sprzętu pomocniczego, a także projektowaniem i wykonaniem stanowisk badawczych z wykorzystaniem interferometru laserowego. Prowadzone badania umożliwiają wyznaczenie wzorców liniowych oraz poprawek do obserwacji geodezyjnych kątowych i liniowych.

W ramach pracy naukowej jako pracownik dydaktyczny na AGH w Krakowie opracował projekty i zrealizował wykonanie następujących stanowisk badawczych:

 • bazy do testowania dalmierzy elektrooptycznych,
 • stanowiska do badania i klasyfikacji dokładnościowej niwelatorów optycznych, kodowych i rotacyjnych laserowych,
 • stanowiska do badania i klasyfikacji dokładnościowej teodolitów klasycznych i elektronicznych,
 • komparatora pionowego do kalibracji klasycznych i kodowych łat niwelacyjnych,
 • komory termicznej do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej precyzyjnych łat niwelacyjnych,
 • interferencyjnego komparatora poziomego do atestacji przymiarów wstęgowych i ruletek elektronicznych,
 • prototypu polskiego strzałkomierza do pomiaru i wyznaczania krzywizny torów kolejowych.

Oprócz prac projektowych zajmował się on również zagadnieniami dotyczącymi opracowania kryteriów dokładnościowych i technologii nawiązywania sieci geodezyjnych, a także modyfikacją algorytmów do wyznaczania współrzędnych pojedynczych punków i grup punktów z uwzględnieniem wyprowadzonych przez siebie wzorów.

Publikacje:

 1. Pokrzywa Andrzej: Modyfikacja obliczeń wybranych sposobów zagęszczania poziomych osnów geodezyjnych. Zeszyty Naukowe AGH. Geodezja. Tom 3. 1997.
 2. Beluch J., Mróz J., Pokrzywa A., Szczutko T.: Prace badawcze w Wydziałowym Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH. Materiały Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 50-lecia WGGiIŚ, Kraków 21-22 września 2001, Geokart-International Sp. z o.o, Rzeszów 2001.
 3. Beluch J., Frukacz M., Mróz J., Pokrzywa A., Szczutko T.: Interpretation of the Results of Calibration of High Precision Leveling Staffs and Remarks Arising out from Leveling Staffs Testing. Proceedings of the 7th Scientific-Technical Conference “Current problems in engineering surveing”, Warsaw (Poland) 31 March- 1 April 2005, Politechnika Warszawska, Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, Reports on Geodesy, No3, 2005.
 4. Beluch J., Frukacz M., Mróz J., PokrzywaA., Szczutko T.: Modernizacja stanowisk badawczych sprzętu pomiarowego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH. Materiały Konferencji „Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi”, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2005.
 5. Beluch J., Frukacz M., Mróz J., Pokrzywa A., Szczutko T.: Badanie stałości osi celowej niwelatorów z wykorzystaniem interferometru laserowego. Technical Sciences, Suplement No 2, UWM, Olsztyn 2005.
 6. Beluch J., Frukacz M., Mróz J., Pokrzywa A., Szczutko T.: Modyfikacja algorytmu obliczeń wyników kalibracji łat kodowych wykonywanych za pomocą interferometru laserowego HP 5529A. XIX Jesienna Szkoła Geodezji „Geoinformacja dla wszystkich”, Polanica-Zdrój 22-24 września 2005, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 114, Seria Konferencje nr 45, Wrocław 2005.
 7. Beluch J., Frukacz M., Mróz J., Pokrzywa A., Szczutko t.: Badanie Precyzyjnego sprzętu do niwelacji w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 1/1, 2007.
 8. Beluch J., Frukacz M., Mróz J., Pokrzywa A., Szczutko T.: Wyniki badań współczynnika rozszerzalnoći termicznej inwarowych łat niwelacyjnych, po modernizacji komory w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH w Krakowie. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 1/1, 2007.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki