fbpx
rutkowski_d

Dr inż. Daniel Rutkowski

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii

 

Prowadzone wykłady i ćwiczenia obejmują zagadnienia katastru, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

Emerytowany pracownik AGH, obecnie pracuje w PWSTE w Jarosławiu.

Publikacje:Obecnie przygotowuje publikacje:

  1. Zmiany przedmiotu prawa własności do nieruchomości w Polsce po transformacji ustrojowej.
  2. Wykorzystanie procedury scalenia i podziału przy zagospodarowaniu terenów przyległych do autostrad.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki