fbpx
laskowski_h

Dr inż. Henryk Laskowski

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Budownictwa
Wykształcenie:
 • 1968-1973 II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie;
 • 1973-1979 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Energetyczny (studia magisterskie);
 • 2000-2004 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej (studia inżynierskie);
 • 2001-2005 Studium doktoranckie w Instytucie Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w zakresie budownictwa w specjalności mechanika konstrukcji;
 • 2006 Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa w specjalności mechaniki konstrukcji. Rozprawa doktorska „Optymalne kształtowanie stalowo-betonowych dźwigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania”, dostępna w bibliotece cyfrowej Politechniki Krakowskiej

Praca zawodowa:

 • 1979-1982 Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice”, Wydział Elektrociepłowni, Dział Badań Cieplnych;
 • 1982-1985 Własne przedsiębiorstwo „Wytwórnia Sprzętu Turystycznego”;
 • 1985-1986 Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice”, Zakład Automatyzacji, Dział Systemów sterowania;
 • 1986-1988 Przedsiębiorstwo wysokościowe;
 • 1989-1990 Przedsiębiorstwo Transportowe „Transeuroazja” Sp. z o. o.: Prezes Zarządu;
 • 1990-2004 Własne przedsiębiorstwo „Wytwórnia Materiałów Budowlanych”;
 • 2002-2004 Kopalnia Wapienia „Nielepice” Sp. z oo., Prezes Zarządu;
 • 2004-Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, asystent naukowo-dydaktyczny;
 • 2008- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu, starszy wykładowca

Praca naukowa:

Badania naukowe w dziedzinie matematycznych metod optymalnego sterowania ze szczególnym uwzględnieniem zasady maksimum oraz jej zastosowań w optymalizacji konstrukcji. Badania obejmują optymalne kształtowanie przekroju poprzecznego i osi ustrojów prętowych rzeczywistych obiektów inżynierskich oraz optymalne sterowanie w dynamice konstrukcji. Istotą tych badań jest opracowanie metod modelowania konstrukcji w kategoriach teorii sterowania, które mogą być zastosowane w praktycznym projektowaniu. Metody te pozwalają uwzględnić w budowanych modelach matematycznych cały szereg istotnych w projektowaniu zagadnień praktycznych, takich jak stany montażowe i stany pracy konstrukcji wraz ze złożonym układem obciążeń i ich kombinacji, stany graniczne nośności i użytkowania zgodne z obowiązującymi normami.

Prace nad praktycznym zastosowaniem matematycznych metod optymalnego sterowania w projektowaniu konstrukcji są prowadzone w Katedrze Podstaw Mechaniki Ośrodków Ciągłych Politechniki Krakowskiej od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecny stan wiedzy i doświadczenie zespołu, który je realizuje, pozwala wyznaczać optymalne, ze względu na wybrane kryterium, rozwiązania w odniesieniu do złożonych obiektów inżynierskich. Efekty badań były prezentowane w licznych publikacjach krajowych i zagranicznych oraz w pracach doktorskich.

Publikacje:

 1. Mikulski L., Laskowski H., Optimization of elstic arches under multiple loads, VII Vedecka konferencia, TU Koŝice, Stavebná mechanika, ISBN 80-7099-815-6, s186-191, 2002;
 2. Mikulski L., Laskowski H., Optymalizacja belki stalowej poddanej wielorakim stanom obciążenia, Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania – Mielno 2003, WNT T2 ISBN 83-204-2864-5, s112-119, 2003;
 3. Laskowski H., Mikulski L., Optymalne kształtowanie konstrukcji w kategoriach teorii sterowania na przykładzie belki zespolonej, Inżynieria i Budownictwo 8/2005, s. 448-453;
 4. Laskowski H., Elementy teorii sterowania w optymalizacji dźwigara drewnianego ze ściągiem, Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania, Politechnika Koszalińska, s. 81-88, 2005;
 5. Szefer G., Mikulski L., Laskowski H., Optimal vibrations of active structures achieved by pendulum actuators, 6-th World Congresses of Structural and Multidisciplinary Optimization, CD, Rio do Janeiro, 2005;
 6. Laskowski H., Mikulski L., Optymalne kształtowanie stalowej ramy portalowej, Inżynieria i Budownictwo 12/2005, s. 681-684.
 7. Laskowski H., Mikulski L., Optymalizacja dźwigara stalowego z ograniczeniami normowymi, Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania – Mielno 2006, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego nr 38, ISSN 1540-4572, s. 118-127, Politechnika Koszalińska 2006;
 8. Laskowski H., Mikulski L., Ostaficzuk J., Rozwiązania teoretyczne i ich praktyczne zastosowania w optymalizacji konstrukcji, Pomiary, Automatyka, Kontrola 8/2007, s. 38-43;
 9. Mikulski L., Laskowski H., Teoria sterowania w optymalizacji konstrukcji, materiały konferencyjne I Kongresu Mechaniki Polskiej – Warszawa 28 – 31 sierpnia 2007;
 10. Laskowski H., Mikulski L., Zasada maksimum w praktycznych zastosowaniach, jako alternatywna metoda obliczeń konstrukcyjnych, Pomiary, Automatyka, Kontrola 7/2008, s. 425-428;
 11. Mikulski L., Laskowski H., Optymalizacja wytrzymałościowa kładki dla pieszych, jako zadanie optymalnego sterowania, Czasopismo Techniczne, zeszyt 5/2008, s. 97-112;
 12. Mikulski L., Laskowski H., Control Theory in Composite Structure Optimizing, Pomiary, Automatyka, Kontrola 6/2009, s. 346-351;
 13. Laskowski H., Zjawiska reologiczne w optymalizacji dźwigarów zespolonych w strukturze formalnej zasady maksimum, Materiały konferencyjne – Zespolone Konstrukcje Mostowe 2009, s. 349-358, 2009

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki