fbpx
dabrowski_j

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dąbrowski

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Zagadnienia naukowe: nowoczesne pomiary w GIP, systemy sterowania, analiza rynku nieruchomości, analiza czynnikowa
Przedmiot: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
Obrona pracy doktorskiej: 1 lipca 2009 r.
Zatrudniony w PWSTE w Jarosławiu od 1 X 2009 r.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki