fbpx
noworol_j

Dr inż. Jarosław Noworól

Starszy wykładowca
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Kosmetologii
Funkcja: Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
Tytuł naukowy:

Dr inż. nauk chemicznych

Dyscyplina:

Technologia chemiczna

Wykształcenie:

 • 1994-1998 – IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, profil: matematyczno-fizyczny.
 • 1998-2003 – Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, kierunek: technologia chemiczna, specjalność: synteza organiczna. Tytuł pracy magisterskiej: „Zastosowanie katalizatorów salenowych w wybranych przemianach związków epoksydowych”.
 • 2003-2007 – Międzynarodowe Studia Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej w zakresie nauk chemicznych – chemia.
 • 2008 – Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej pt. „Synteza funkcjonalizowanych kopolimerów metakrylanowych jako nośników katalizatorów”.

Praca zawodowa:

 • 2001-2002 – Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej – staż asystencki.
 • 2005-Centrum Doskonałości przy Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej – starszy referent techniczny.
 • 2007-2008 – Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Sp. z o.o., dział marketingu – przedstawiciel farmaceutyczny.
 • 2009-2010 – Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., dział marketingu – executive pharmaceutical representative.
 • 2010- Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Wydział Zamiejscowy w Tarnowie – adiunkt, Prodziekan Wydziału ds. kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, p.o. kierownika Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej.
 • Od 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Ochrony Zdrowia – starszy wykładowca,
 • Zastępca Dyrektor Instytutu ds. kierunku kosmetologia
Publikacje:

 1. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., A study on the addition of some carboxylic acids to epichlorohydrin in the presence of salen chromium(III) complexes, J. Mol. Catal., A; Chemical, 2003, 203, 95-97
 2. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Catalytic activity of salenCo(III)OAc complex in the reaction of addition of carboxylic acids to terminal epoxides, J. Mol. Catal., A; Chemical, 2005, 225, 7-10
 3. Kopolimery metakrylanowe jako nowe reaktywne nośniki polimerowe, Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Modyfikacja Polimerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005, 46-49
 4. Trójskładnikowe terpolimery metakrylanu glicydylu, Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Modyfikacja Polimerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005, 65-68
 5. Trójskładnikowe terpolimery metakrylanu 2 hydroksyetylu, Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Modyfikacja Polimerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005, 69-72
 6. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., New 2-Hydroxyethyl Methacrylate Resins with Good Swelling Characteristics, J. Appl. Polym. Sci., 2006, 101, 1487-1493
 7. Bukowski W., Bukowska A., Noworól J., Myśliwiec B., Wbudowanie chelatujacego iminowego w terpolimery metakrylanu glicydylu, Polimery (Warsaw), 2006, 51(11-12), 787- 793
 8. Kozak A., Waksmundzka-Góra A., Noworól J., Bukowska A., Bukowski W., Drelinkiewicz A., Catalytic and physicochemical proporties of Pd-polymethacrylate resins, Annals of Polish Chemical Society, 2007, 261-264
 9. Bukowska, W. Bukowski, Noworól J., Glycidyl Methacrylate Microbeads with Good Swelling Characteristics, J. Appl. Polym. Sci., 2007, 106, 3800-3807
 10. Knapik A., Drelinkiewicz A., Waksmundzka-Góra A., Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Hydrogenation of 2-butyn-1,4-diol in the presence of functional crosslinked resin supported Pd catalyst. The role of polymer properties in activity/selectivity pattern, Catal. Lett., 122, 155-166, 2008
 11. Knapik A., Drelinkiewicz A., Szaleniec M., Makowski W., Waksmundzka-Góra A., Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Hydrogenation of unsaturated carboxylic acids on functional gel-type resin supported Pd catalysts: The effect of reactant structure, J. Mol. Catal. A: Chemical, 279, 47-56, 2008
 12. Drelinkiewicz A., Knapik A., Waksmundzka-Góra A., Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Functional gel-type resin based palladium ctalysts: The role of polimer properties in the hydrogenation of the C=C bond of maleic and fumaric acids, the isomers of dicarboxylic acids, React. Funct. Polym., 68, 1059-1071, 2008
 13. A.M. Trzeciak, E. Mieczyńska , J.J. Ziółkowski, W. Bukowski, A. Bukowska, J. Noworól, J. Okal, Palladium(0) nanoparticles encapsulated in diamine-modified glycidyl methacrylate polymer (GMA-CHDA) applied as catalyst of Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction, New J. Chem., 2008, 32, 1124 – 1130
 14. Bukowska A., Bukowski W., Noworól J., Catalytic activity of Schiff base cobalt(III) complexes immobilized on terpolymers of glycidyl methacrylate in the addition of carboxylic acids to terminal epoxides, J. Appl. Polym. Sci., Vol. 117, 655-663 (2010)
Zainteresowania pozanaukowe:Sporty motorowe

Aktualnie pracuje społecznie w:

 • Głównej Komisji Sportów Motorowych PZM w Warszawie – członek odpowiedzialny za rajdy samochodowe w Polsce
 • Polskim Związku Motorowym Zarząd Okręgowy w Rzeszowie- Wiceprezes ds. Sportu
 • Automobilklubie Rzeszowskim – Wiceprezes ds. Sportu.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki