fbpx
zaslepka-our-team

Dr inż. Małgorzata Szymczyk

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Funkcja: Kierownik Zakładu Geodezji i Kartografii

Stanowisko:

W swojej dotychczasowej pracy (do 2008 r.) na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie zajmowałam się zastosowaniem nowych technologii w pomiarach podziemnych wyrobisk górniczych oraz wykorzystaniem nowoczesnej aparatury w pomiarach deformacji terenu i obiektów inżynierskich.

Publikacje:(ważniejsze)

  1. 30 lat geodezyjnego monitoringu przemieszczeń zapór składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most – [30 years of geodetic monitoring of dam displacements on the area of post-flotation waste reseryoir Żelazny Most] / Mieczysław JOZWIK, Janusz JURA, Małgorzata SZYMCZYK 1/ W: Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most: 1977-2007 / KGHM Polska Miedź S. A. Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. – Legnica: Wydawnictwo Studio KZS.
  2. Praktyczne aspekty wyznaczania giroazymutu przyrządem GYROMAT 2000 – [Practical aspects of azimuth measurement using GYROMAT 2000] / Anna SZAFARCZYK, Małgorzata SZYMCZYK /1 W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi: VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych: Ustroń, 1-17 czerwca 2005 r.: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka; Główny Instytut Górnictwa. – Katowice: GIG, 2005.
  3. Suryeying obseryations of earth dams of large flotation tailings reseryoirs / Mieczysław JOZWIK, Janusz JURA, Małgorzata SZYMCZYK, Jan Mazur, Wacław Tarasek II W: llth international congress of the International Society for Mine Suryeying: Cracow, September 2000. Vol. 2. – Katowice: Zarząd Główny SITG, [2000].
  4. Wykorzystanie Giromatu 2000 w przeliczeniach między układami współrzędnych na Górnym Sląsku – Using Giromat 2000 for re-counting between coordinates systems in Upper Silesia / Anna SZAFARCZYK, Małgorzata SZYMCZYK /1 Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 1234-6608. – 2013 t. 9 z. 2/1.
  5. Badania testowe dalmierza DI4L, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, nr 15, 1982, str. 15-22, Cisło B., Jura J., wsp.
  6. Zastosowanie dalmierza DI4L do pomiaru kontrolnej sieci liniowej zbiornika osadów poflotacyjnych „Gilów”, Przegląd Górniczy, nr 6, 1983, str. 263-268, Cisło B., Jura J., wsp.
  7. Ciągła rejestracja nachyleń zestawem libela elektroniczna Talyyel-rejestrator TSS-1O1, Przegląd Geodezyjny, nr 8-9, 1985, str. 18-20, Jura J., Zieliński J., wsp.
  8. Utilization of EDM instruments for stability control of earth dams on mining actiye areas, Materiały VIII Międzynarodowego Kongresu ISM, Leningrad, 1988, str. 167-175, Cisło B., Jura J., wsp.
  9. Deformations in the dam and the fore land of a large sedimentary reseryoir affected by mining exploitation works, Materiały na IX Międzynarodowy Kongres ISM, Praga, kwiecień 1994, str. 217-222, Czudek L., Jura J. Mazur J., wsp.
  10. Weryfikacja technologii wyznaczania przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem niwelatorów elektronicznych, Przegląd Górniczy nr 12, 1994, str. 15-21, Cisło B., Jura J., Szajt P., wsp.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki