fbpx
ligas_m

Dr inż. Marcin Ligas

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Zajmuje się wykorzystywaniem metod statystycznych, a w szczególności metod statystyki przestrzennej w informacji o terenie. Jest absolwentem kierunku geodezja i kartografia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2002 – 2006 uczęszczał na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. W lipcu 2006 obronił rozprawę doktorską pt. ” Przestrzenne modele autoregresji w zastosowaniu do wyceny nieruchomości” pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Józefa Czai, tym samym uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Od października 2006 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Informacji o Terenie – obecnie Katedra Geomatyki.

Zatrudnienie:

Podstawowe miejsce pracy: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki