fbpx
banas_m

Dr inż. Marek Banaś

Starszy wykładowca

Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii

Edukacja:

Absolwent Liceum Ogólnokształcące Im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie (2005). Studia magisterskie na kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa odbył w latach 2005-2010 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2010 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na podstawie pracy pt. „Badanie stałości punktów osnowy poziomej elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar metodą GPS”. Promotorem był dr inż. Adam Bałut.

Praca zawodowa i zajmowane stanowiska:

W ramach prac wakacyjnych uczestniczył w geodezyjnej obsłudze inwestycji takich jak: budowa centrum handlowo-usługowego Millenium Hall w Rzeszowie oraz autostrady A4. Od 1.10.2010 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki estymacji odpornej w geodezji, dotyczą także geodezji inżynieryjno-przemysłowej, a w szczególności pomiarów przemieszczeń i odkształceń.

Publikacje:
Banaś M., Wyznaczanie przestrzennych przemieszczeń punktów za pomocą GPS, Geomatyka i Inżynieria – kwartalnik PWSZ Jarosław, w druku.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki