fbpx
kulczycki_m

Dr inż. Marek Władysław Kulczycki

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Obszar zainteresowań:

 • zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości i doradztwo w zakresie rynku nieruchomości,
 • analiza przestrzenna i geostatystyka.
Publikacje:

 1. Simple spatial prediction – least squares prediction, simple kriging, and conditional expectation of normal vector – Prosta predykcja przestrzenna – predykcja metodą najmniejszych kwadratów, kriging prosty oraz warunkowa wartość oczekiwana wektora normalnego / Marcin LIGAS, Marek KULCZYCKI // Geodesy and Cartography; ISSN 2060-6736 [poprz. Geodezja i Kartografia; ISSN 0016-7134] – 2010 vol. 59 no. 2 s. 69-81. – Bibliogr. s. 80-81, Abstr., Streszcz.
 2. A survey of preferences as a basis for setting weights for property characteristics -Badanie preferencji jako podstawa ustalenia wag dla cech rynkowych nieruchomości /Marek KULCZYCKI // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2009 vol. 3 no. 2 s. 43-55. – Bibliogr. s. 55, Summ., Streszcz.
 3. Interpolacja danych geoprzestrzennych pochodzących z rynku nieruchmości -Interpolation of geospatial data derived from property market / Marek KULCZYCKI, Marcin LIGAS // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society; ISSN 1733-2478. – 2009 vol. 17 no. 2 s. 77-88. – Bibliogr. s. 87-88, Streszcz., Abstr. – Dod. ISBN 978-83-61564-08-9.
 4. Interpolation and 3D visualization of geodata / Marek KULCZYCKI, Marcin LIGAS // W:EILAT 2009 [Dokument elektroniczny] : FIG working week: surveyors key role in accelerated development : 3-8 May 2009, Eilat, Israel: proceedings. – Wersja do Windows. – Dane tekstowe / International Federation of Surveyors. – [Denmark : IFS], cop. 2009. – 1 dysk optyczny. – ISBN 978-87-90907-73-0. – S. 1-12. – Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. – Bibliogr. s. 12, Abstr.
 5. Kartograficzna wizualizacja stref taksacyjnych z wykorzystaniem metod statystyki przestrzennej – Cartographical visualization of taxation zones using spatial statistics methods / Marcin LIGAS, Marek KULCZYCKI // W: Wycena nieruchomości = Real estate valuation. – Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2008. – (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society; ISSN 1733-2478 ; vol. 16, no. 3). – ISBN 978-83-920837-8-8. – S. 103-114. -Bibliogr. s. 114, Streszcz., Abstr.
 6. Regression – Kriging for property value prediction / Marcin LIGAS, Marek KULCZYCKI // W: STOCKHOLM 2008 [Dokument elektroniczny]: FIG working week – integrating generations: including the joint FIG-UN-Habitat seminar on ,,Improving slum conditions through innovative financing”: Stockholm, Sweden, 14-19 June 2008: proceedings. – Wersja do Windows. – Dane tekstowe / SLF Sveriges Lantmätareförening, FIG International Federation of Surveyors. – Copenhagen: International Federation of Surveyors, cop. 2008. – 1 dysk optyczny. – Opis częśc. wg CD-ROM-u. – ISBN 978-87-90907-67-9. – S. 1-9. – Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader; napęd CD-ROM. – Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. – Bibliogr. s. 8, Summ., Streszcz.
 7. Analiza metod wyceny według podejścia dochodowego – The real estate appraisal methods analysis by income approach / Joanna KLAJN, Marek KULCZYCKI // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2007 vol. 1 no. 1 s. 67-78. – Streszcz., Summ.
 8. Regresja ważona geograficznie jako narzędzie analizy rynku nieruchomości – Geographically weighted regression as a tool for real estate market analysis / Marek KUCZYCKI, Marcin LIGAS // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2007 vol. 1 no. 2 s. 59-68. – Bibliogr. s. 67-68, Streszcz., Summ.
 9. Spatial statistics for real estate data / Marek KULCZYCKI, Marcin LIGAS // W: FIG Hong Kong 2007 [Dokument elektroniczny]: the XXX FIG general assembly and working week: 13-17 May 2007, Hong Kong: strategic integration of surveying services. – Wersja do Windows. – Dane tekstowe / FIG International Federation of Surveyors. – [S. l.: s. n. 2007]. – 1 dysk optyczny. – ISBN 978-87-90907-59-4. – S. 1-13. – Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader; napęd CD-ROM. – Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. – Bibliogr. s. 12, Summ.
 10. Zastosowanie analizy przestrzennej do modelowania danych pochodzących z rynku nieruchomości – Spatial analysis and real estate markets modelling / Marek KULCZYCKI, Marcin LIGAS // W: Rynek nieruchomości – analizy, modelowanie inwestowanie = Real estate market – analysis, modelling, investment. – Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2007. – (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society; ISSN 1733-2478; vol. 15, nos. 3-4). – ISBN 978-83-920837-5-7. – S. 145-153. – Bibliogr. s. 152-153, Streszcz., Abstr.
 11. Statystyczna metoda wyznaczania nieruchomości reprezentatywnych – The statistical method of determining representative real estates / Marek KULCZYCKI, Marcin LIGAS //Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 1234-6608. – 2003 t. 9 z. 2/2 s. 631-637. – Bibliogr. s. 637, Streszcz., Summ.
 12. Parametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowej o nieruchomościach -Parameters for evaluating reliability and cohesion of market information about real estates / Józef CZAJA, Marek KULCZYCKI // Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 1234-6608. – 2002 t. 8 z. 1 s. 137-144. – Bibliogr. s. 144, Streszcz., Summ.
 13. Wskaźniki zmian cen nieruchomości do przeszacowania wartości katastralnej – Indexes of real estate prices changes used for valorisation their cadastral values / Józef CZAJA, Marek KULCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu; ISSN 0867-7964; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne; ISSN 0209-0511. – 2002 [t.] 20 s. 51-59. – Bibliogr s. 59, Summ.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki