fbpx
skulich_m

Dr inż. Mikołaj Skulich

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii

Podstawowe miejsce pracy:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Geomatyki, Adiunkt.

Zagadnienia:

Testowanie instrumentów geodezyjnych w kontekście ich zastosowania w pomiarach inwentaryzacyjnych, badania przydatności nowoczesnych instrumentów geodezyjnych dla potrzeb pomiarów deformacji obiektów i terenu, badania wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnie terenu i obiekty budowlane.

Publikacje:

  1. Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczenia – Estimation of the possibility of using chosen measure technologies for appointment of construction objects deformations and surroundings / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA // Geodezja: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. – 2003 t. 9 z. 2/1 s. 495-505. – Bibliogr. s. 505, Streszcz., Summ.
  2. Konstrukcja i wstępne wyniki badań inklinometru szybowego – [A construction and initial survey results of a shaft inclinometer] / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Mikołaj SKULICH // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi: VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15-17 czerwca 2005 r.: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. – Katowice : GIG, 2005. – Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej ,,Barbara”; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej. – S. 182-189. – Bibliogr. s. 189, Streszcz.
  3. Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczych – Gravimetric and geodetic survey in the mining and the preservation of mining area / Sławomir PORZUCEK, Tomasz LIPECKI, Janusz MADEJ, Wojciech JAŚKOWSKI, Monika ŁÓJ, Mikołaj SKULICH // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; ISSN 0372-9508; nr 1752. Górnictwo. – 2007 z. 278 s. 405-421. – Bibliogr. s. 421, Streszcz., Summ.- IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20-22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. – Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
  4. Shaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Wojciech JAŚKOWSKI // W: 9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie: 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka; Technische Universität Bergakademie Freiberg. – Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. – (Schriftenreihe / Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2008-1). – Opis częśc. wg okł. – ISBN 978-3-86797-018-1. – S. 163-172. – Bibliogr. s. 172, Abstr.
  5. Wyniki badań pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych z wykorzystaniem prototypowego urządzenia o nazwie ,,inklinometr szybowy” – Results of verticality and rectilinearity measurements of shaft guides using the shaft inclinometer propotype / Mikołaj SKULICH, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology: VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej = VIII PhD students scientific conference: Szklarska Poręba, 12-14 maja 2008 r. / red. Wojciech Milczarek; IG PW. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. – (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej; ISSN 0324-9670 ; nr 122. Konferencje; nr 51 = Scientific Papers of the Insitute of Mining of the Wrocław University of Technology; no. 122. Conferences; no. 51). – S. 218-229. – Bibliogr. s. 228.
  6. The concept of applying the shaft inclinometer in verticality and rectilinearity measurements of shaft guides – Koncepcja wykorzystania inklinometru szybowego do określania pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych / Mikołaj SKULICH // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2008 vol. 2 no. 1 s. 67-76. – Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.
  7. Ocena przydatności mobilnej rozety pomiarowej do badań odkształceń poziomych – [Estimation of the mobile measurement rosette usefulness for testing horizontal distortions] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28-29.05.2009. – [Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009]. – ISBN 978-83-7464-243-9. – S. 59-65. – Bibliogr. s. 65, Streszcz.
  8. Preliminary study of the possibility to use a mobile measurement rosette for testing horizontal distortions – Wstępna ocena możliwości zastosowania mobilnej rozety pomiarowej jako systemu do badań odkształceń poziomych / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska]; ISSN 1898-1135. – 2009 vol. 3 no. 4 s. 33-41. – Bibliogr. s. 41, Summ., Streszcz.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki