fbpx
zaslepka-our-team

Dr Iwona Dudzik

Starszy wykładowca
Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogiki
Zainteresowania naukowe oscylują wokół kultury języka, współczesnej estetyki, filozofii, ekofilozofii, etyki. Prowadzi wykłady z przedmiotów:
  • Wstęp do filozofii,
  • Filozofia,
  • Filozofia społeczna,
  • Etyka,
  • Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki.
  • Metodyka edukacji polonistycznej
  • Edukacja czytelnicza z metodyką,
  • Współczesne koncepcje filozofii i etyki,
  • Logika.

Autorka publikacji z zakresu filozofii, ekofilozofii, pedagogiki, kultury języka.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki