fbpx
Dr_Joanna_Inglot_Kulas

Dr Joanna Inglot-Kulas

Starszy wykładowca
Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogiki
Funkcja: Kierownik Zakładu Pedagogiki

Absolwentka Pedagogiki o specjalności Psychoprofilaktyka Społeczna na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. W październiku 2014 roku obroniła dysertację doktorską na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wydziale Pedagogicznym i Artystycznym otrzymując tytuł doktora nauk społecznych.

Posiada doświadczenie w realizacji zajęć akademickich – od 2007-2013r. była wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a także pełniła funkcję specjalisty ds. studiów w Szkole Języków i Zarządzania PROMAR – International w Rzeszowie, od 2009-2011 r.nUczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu pedagogiki i psychoprofilaktyki społecznej oraz realizatorka warsztatów z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi
w ramach projektów:

 • projekt „Profesjonalna kadra – studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III (2009-2011)
 • projekt „Program rozwojowy szkół szansą na równy start” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, funkcja pedagoga szkolnego (2012-2013)
 • projekt „Centrum Aktywności Lokalnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia (2013)
 • projekt „Nauka Prosta Sztuka” (EFS na potrzeby POKL) – warsztaty z nauczycielami szkoły podstawowej (2013-2014)
 • projekt „PI – Potrafię, wiem znam – radę sobie dam” (EFS na potrzeby POKL) – warsztaty z nauczycielami gimnazjów oraz superwizje grupowe i indywidualne (2014-2015)

Udział w konferencjach:

 • 2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „SŁOWO, SYMBOL, OBRAZ, GEST Filologiczne i Pedagogiczne aspekty komunikowania”, PWSTE, Jarosław
 • 2016 – Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, Kielce
 • 2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja-rehabilitacja-terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”, PWSTE, Jarosław
 • 2015 – Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach programu „Bezpieczny Jarosław” „Nie reagujesz-Akceptujesz” „Kształtowanie postawy obywatelskiego zaangażowania i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym”, PWSTE, Jarosław
 • 2015 – Konferencja „Bezpieczny Internet: w domu i w szkole”, FOI, Rzeszów
 • 2015 – Ogólnopolska Konferencja dla kierowniczej kadry oświaty „Neurodydaktyka – zmiana w szkole – uczenie się”, OENiPAS w Czudcu
 • 2015 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia jako kategoria interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki – ujęcie systemowe”, PWSTE, Jarosław
 • 2014 – XX Tatrzańskie Sympozjum Naukowym „EDUKACJA JUTRA”
 • w Zakopanem, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • 2010 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości”, Suchedniów

Publikacje:

 • Inglot J. (2006), Jak to jest z tą dysleksją? [w:] J. Szempruch (red.) Pedagogika
 • i Psychologia 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Inglot J. (2008), Pracownik socjalny prekursorem działań profilaktycznych, [w:]
 • P. Czarnecki (red.), Praca socjalna, Lublin: WSEI.
 • Inglot J., Szempruch J. (2008) Motywy i okoliczności podejmowania pracy wolontariackiej – komunikat z badań przeprowadzonych wśród wolontariuszy z województwa podkarpackiego, [w:] R. Borzyszkowa, E. Lemańska-Lewandowska, P.P. Grzybowski (red.), Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów, Zeszyt 13, Edukacja
 • a praca, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Inglot J. (2008), Współodczuwam, czyli lepiej rozumiem. Empatia jako element inteligencji emocjonalnej, [w:] СОЦИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ И ПЕРСОНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ КАК ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИТебСК
 • Inglot J. (2008), Znaczenie emocji w wychowaniu młodego człowieka, [w:] M. Żmigrodzki (red.) Zeszyty naukowe Pedagogika 7 t. 3, Lublin: Wydawnictwo Naukowe WSEI.
 • Inglot J. (2009), ŻYĆ W ZGODZIE Z SOBĄ I Z INNYMI program zajęć z profilaktyki uzależnień oraz zachowań prospołecznych do zrealizowania z młodzieżą gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną, [w:] J. Szempruch (red.), W zgodzie z sobą i z innymi, Lublin: Wydawnictwo Naukowe WSEI.
 • Inglot J. (2011) Efektywna profilaktyka w szkole – wyzwanie współczesności, [w:]
 • J. Szempruch, Z. Zbróg, A. Ratajek (red.), Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, Kielce: Wydawnictwo LIBRON.
 • Inglot-Kulas J. (2013), Autokreacja – jedna z podstawowych kompetencji współczesnego nauczyciela, [w:] J. Zimny (red.) Rodzina w oczach społeczeństwa, Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej.
 • Inglot-Kulas J. (2014), Asertywność – trudna sztuka dojrzałej postawy wobec złożonych sytuacji i przeżyć, [w:] A. Meissner (red.) Studia i Prace Pedagogiczne, Lublin: Wydawnictwo Naukowe WSEI.
 • Inglot-Kulas J. (2015), Wzorzec dobrego wychowawcy podstawą prawidłowego usamodzielnienia się wychowanków domu dziecka [w:] W. Kowalski, M. Dubis (red.) Piecza zastępcza: od wsparcia do usamodzielnienia, Monografie Wydziału Pedagogiki
 • i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin: Wydawnictwo Naukowe WSEI.
 • Inglot-Kulas J. (2015), Jakość pracy i rola nauczyciela w uczącym się społeczeństwie [w:] materiały pokonferencyjne PWSTE Jarosław (artykuł oddano do druku).
 • Inglot-Kulas J. (2015), Wartości a wychowanie współczesnego człowieka [w:] Zeszyty naukowe Pedagogika, Lublin: Wydawnictwo Naukowe WSEI (artykuł oddano do druku).
 • Inglot-Kulas J. (2016), Dopalacze – nowe narkotyki, nowe zagrożenie. Raport z badań 2015, [w:] Nowe Horyzonty Edukacji, nr 1 (14), Wrocław.
 • Inglot-Kulas J. (2016), Polskiej szkole potrzeba „edukacji myślenia” [w:] Kwartalniki Edukacyjny, nr 1 (86), Rzeszów.
 • Inglot-Kulas J. (2016), Rola środowiska rodzinnego w procesie resocjalizacji młodego człowieka [w:] Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (artykuł oddano do druku).
 • Inglot-Kulas J. (2016), Uczestnictwo osób niepełnosprawnych intelektualnie w kulturze
 • i społeczeństwie, materiały pokonferencyjne PWSTE Jarosław (artykuł oddano do druku).
 • Inglot-Kulas J. (2016), Słyszeć nie znaczy słuchać…Dlaczego tak trudno nam się porozumieć? – bariery utrudniające skuteczną komunikację interpersonalną, materiały pokonferencyjne PWSTE Jarosław (artykuł oddano do druku).
 • Inglot-Kulas J. (2016), Nauczyciel wobec współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży, materiały pokonferencyjne Kielce (artykuł oddano do druku).

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki