fbpx
zaslepka-our-team

dr Katarzyna Król

Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogiki

 

Absolwentka Pedagogiki na studiach magisterskich i doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawę doktorską „Działalność edukacyjno-literacka Izabeli Czartoryskiej (1746-1835)” napisaną pod kierunkiem dr hab. Maria Barbara Styk, prof. KUL, obroniła w 2015 roku, uzyskując tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

Od października 2016 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Prowadzi zajęcia m.in. z pedagogiki wczesnoszkolnej z metodyką, metodyki pracy z uczniem zdolnym, podstaw edukacji polonistycznej, metodyki edukacji polonistycznej, podstaw kształcenia integracyjnego, pedagogiczne aspekty integracji społecznej w aspekcie edukacji włączającej. Opiekun koła naukowego „Kreatywni Pedagodzy”.

Współpracuje również z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE) przy Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych jako trenerka nauczycieli z zakresu metodyki i dydaktyki (m.in. szkolenia dotyczące wykorzystania muzyki klasycznej, sztuki, tańca, zabaw kreatywnych, zabaw badawczych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, dotyczące rozwoju małej motoryki, wspierania indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, edukacji czytelniczej, wykorzystanie sensoplastyki, pedagogiki cyrku, itp.), rozwoju osobistego (techniki skutecznej komunikacji, prowadzenie efektywnych zebrań, kształtowanie dobrych relacji, budowanie autorytetu wśród dzieci) i wychowania (współpraca nauczyciela z rodzicem, bezpieczeństwo uczniów w sieci).

Wcześniej pracowała w Teatrze Bazyl i Agencji Artystycznej Fiku-Miku jako aktorka edukacyjnych spektakli skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zagrała około 600 spektakli w przedszkolach i szkołach województwa podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego). Prowadziła również liczne warsztaty i zajęcia teatralne, edukacyjne, muzyczno-ruchowe, plastyczno-artystyczne, gimnastyczno-ruchowe dla dzieci, przede wszystkim w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz dla rodziców dzieci. Prowadziła także szkolenia specjalistyczne, m.in. z zakresu mediacji rodzinnych z AP Edukacja oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów KUL w ramach studiów doktoranckich.

Animatorka czasu wolnego. Prowadziła szereg imprez dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i edukacji teatralnej. Konferansjerka.

W latach 2008-2010 – członki Łańcuckiego Chóru Kameralnego, z którym nagrała płytę Quis ut Deus, zawierającą utwory sakralne z różnych epok. Laureatka licznych konkursów recytatorskich na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczestniczka konferencji:

 • październik 2016 – Konferencja „SŁOWO, OBRAZ, SYMBOL, GEST – Filologiczne i Pedagogiczne Aspekty Komunikowania”, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.
 • czerwiec 2013 – Konferencja „Kobiety w literaturze”, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski,
 • kwiecień 2013 – I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • marzec 2013 – Prelekcja „Pisarstwo wychowawczo-patriotyczne Izabeli Czartoryskiej”, Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 • listopad 2012 – II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • maj 2008 – Międzynarodowa Konferencja „O personalistyczny wymiar filozofii wychowania”, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Publikacje:

 • K. Król, „Teatr lalek w edukacji i wychowaniu dzieci wczesnoszkolnych w oparciu o działalność Teatru Bazyl”, [w:] K. Pujer (red.), „Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych”, Exante, Wrocław 2016.
 • K. Król, „Budowanie polskości pod zaborami – Świątynia Sybilli i Dom Gotycki”, [w:] E. Polańska, M. Siewierska, T. Siewierski (red.), „Mędrzec, filozof, humanista… czyli uczony poprzez wieki”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • K. Król, „Biografie w dydaktyce historii na podstawie Pielgrzyma w Dobromilu Izabeli Czartoryskiej”, [w] R. Skrzyniarz, G. Bujak, K. Kołtuniewicz (red.), „Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy”, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2013.
 • K. Król, „Patriotyczna i wychowawcza rola pierwszych w historii Polski książek dla ludności wiejskiej autorstwa Izabeli Czartoryskiej”, „Społeczeństwo i rodzina”, nr 33 (4/2012).
 • K. Król, „Edukacja teatralna dzieci w wieku przedszkolnym”, [w:] „Problemy opieki, wychowania i terapii”, Exante – w przygotowaniu do publikacji. (planowany termin – listopad 2016)
 • K. Król, „Zabawy taneczne w edukacji dzieci przedszkolnych” – [w:] „Problemy opieki, wychowania i terapii”, Exante – w przygotowaniu do publikacji. (planowany termin – listopad 2016).
 • K. Król, „Lalka teatralna w komunikacji z dziećmi w wieku przedszkolnym” – w recenzji, „Kwartalnik Edukacyjny”.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki