fbpx
zaslepka-our-team

Dr Małgorzata Podolak

Starszy wykładowca
Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogiki
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister biologii.

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych koncentruje wokół dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, psychopedagogicznych zagadnień wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej związanych z rozwijaniem zdolności poznawczych dziecka, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz pedagogiki zdrowia. W publikacjach zajmuje się specyfiką funkcjonowania dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz możliwościami tworzenia skutecznych działań edukacyjnych w kształtowaniu wiedzy, umiejętności i postaw. Zainteresowania naukowe dotyczą także edukacji przyrodniczej wspomaganej technologiami komputerowymi i jej możliwościami w konstruowaniu przez dziecko wiedzy o świecie przyrody.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki