fbpx
pirog-mazur_m

Dr Monika Piróg-Mazur

Starszy wykładowca
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Systemów Informatycznych

 

 

Magister, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, specjalność Systemy informacyjne e-biznesu.

Studentka studiów doktoranckich Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Gliwicach. 1 czerwca 2010 r. otwarty przewód nt. “Pozyskiwanie i modelowanie wiedzy dla inteligentnego systemu wytwarzania”.

W roku akademickim 2009/2010 otrzymała stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach projektu “Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główną dziedziną jej zainteresowań są inteligentne systemy wspomagania, odkrywanie wiedzy, maszynowe uczenie, sztuczna inteligencja, bazy danych projektowanie i analiza systemów informacyjnych; ich podstawy teoretyczne i zastosowania.

Publikacje:Mgr Monika Piróg-Mazur jest autorką bądź współautorką 13 artykułów związanych z tematyką pracy doktorskiej.

 1. D. Dejniak, M. Piróg-Mazur, “Computer-based planning support in a manufacturing enterprise”, V Krajowa Konferencja Naukowa Information Systems in Management – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu, ISIM 22 październik 2010, Warszawa, publikacja w anglojęzycznej monografii „Information Systems In Management” – w trakcie (7 punktów za autorstwo rozdziału w monografii w j. angielskim).
 2. D. Dejniak, M. Piróg-Mazur „Computer-aided design of experiments in the field of knowledge-based economy”, 3rd International Conference on Intelligent Information and Engineering Systems, Methods and Instruments of Artificial Intelligence, ITHEA, INFOS 20-24 września 2010, Rzeszów-Krynica.
 3. M. Piróg-Mazur, G. Setlak “Conceptual model of decision support system in a manufacturing enterprise”, 3rd International Conference on Intelligent Information and Engineering Systems, Methods and Instruments of Artificial Intelligence, ITHEA, INFOS 20-24 września 2010, Rzeszów-Krynica.
 4. M. Piróg-Mazur, „Przykład postaci systemu doradczego do zastosowania w przemyśle szklarskim”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Informatyka w dobie XXI wieku na temat Technologie informatyczne i ich zastosowania, 27-29 maja 2010 Jedlnia-Letnisko.
 5. M. Piróg-Mazur, T. Lewandowski „Wykorzystanie systemu ekspertowego do wspomagania podejmowania decyzji w przemyśle szklarskim”, VI Krajowa Konferencja Bazy Danych: Aplikacje i Systemy ’10, 25 – 28 maja 2010, Ustroń, Studia Informatica Volume 30 Number 1(82).
 6. M. Piróg-Mazur, T. Kożak, G. Setlak, W. Szajnar, “The application of data exploration methods to the classification of finished articles”, 2nd International Conference on Inteligent Information and Engineering Systems INFOS, International Book Series no 13, Suplement to International Joural „Information Technologies and Knowledge” volume 3/2009, ITHEA, Rzeszów-Sofia, wrzesień 2009 INFOS 2009.
 7. T. Kożak, M. Piróg-Mazur, G. Setlak, W. Szajnar, „Application of Artificial Intelligence Tools applied to Classification of Constructional Modules”, 2nd International Conference on Inteligent Information and Engineering Systems INFOS, International Book Series no 13, Suplement to International Joural „Information Technologies and Knowledge” volume 3/2009, ITHEA, Rzeszów-Sofia, wrzesień 2009 INFOS 2009.
 8. W. Szajnar, M. Piróg-Mazur, T. Kożak, G. Setlak, “Applying the artificial inteligence tools in enhancing the diagnostics”, 2nd International Conference on Inteligent Information and Engineering Systems INFOS, International Book Series no 13, Suplement to International Joural „Information Technologies and Knowledge” volume 3/2009, ITHEA, Rzeszów-Sofia, wrzesień 2009 INFOS 2009.
 9. M. Piróg, „Oprogramowanie” w: „Podstawy informatyki”, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. W. Wójcika, PTI, Katowice, 2008.
 10. T. Lewandowski, M. Piróg, „Application of neural network to graphics character recognition”, SEJMIK MŁODYCH INFORMATYKÓW, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Świnoujście, 2008, po pozytywnej recenzji publikowane w suplemencie Polish Journal of Environmental Studies, lista A (Filadelfijska – 10 pkt).
 11. M. Piróg, „Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do budowy sytemu doradczego” w: XI Konferencja z cyklu “Informatyk Zakładowy”, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Kazimierz Dolny 2008.
 12. M. Piróg, T. Lewandowski, „Wykorzystanie metod teorii zbiorów rozmytych do budowy układu wnioskującego” [w:] II Konferencja Naukowa z cyklu INFORMATYKA W DOBIE XXI wieku na temat Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, Politechnika Radomska, Radom 2008.
 13. M. Piróg, „Systemy informatyczne w logice rozmytej – ich zastosowania, przykłady”, [w:] II Konferencja Naukowo-Techniczna doktorantów i młodych naukowców pt. „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”, Politechnika Warszawska, Warszawa 2007.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki