fbpx
stawarz_b

dr Barbara Stawarz

Starszy wykładowca
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Pracy Socjalnej
Zakład Kosmetologii
Funkcja: Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej

Mgr pielęgniarstwa, dr n. o zdrowiu. Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich – Zarządzanie Systemem Ochrony Zdrowia.

Uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na podstawie rozprawy doktorskiej „Ocena zachowań zdrowotnych studentów województwa podkarpackiego”. Promotor pracy prof. dr hab. Henryk Wiktor. Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Kulik, prof. dr hab. Tomasz Opala.

Zatrudniona w PWSTE w Jarosławiu od 1 X 2012 roku na stanowisku starszy wykładowca. Dodatkowo od 1995 roku pracuje w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej.

Od 2010 roku pełni funkcję Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Aktywnie pracuje na rzecz Pielęgniarstwa – organizuje konferencje oraz szkolenia.

Członkostwo:

  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
  • Członek Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

Publikacje:

  1. Baran B., Wiktor H., Burian J.: Ocena poziomu wiedzy uczniów szkół średnich w zakresie przeszczepiania narządów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio D, 2004, 59, suppl.14, 17:80-84.
  2. Dońska K., Kanadys K., Lewicka M., Baran B., Wiktor H.: Zapotrzebowanie na wsparcie ze strony personelu medycznego przez kobiety leczone z powodu nowotworu piersi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio D, 2005,60,suppl.16, 77:352-356.
  3. Dońska K., Kanadys K., Lewicka M., Baran B., Wiktor H.: Reakcje kobiet na rozpoznanie zmian guzowatych i choroby nowotworowej piersi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio D, 2005,60,suppl.16, 78:357-362.
  4. Kanadys K, Lewicka M., Niziołek I., Bąk M., Stawarz B., Wiktor H.: Subiektywna ocena wiedzy młodzieży licealnej w zakresie fizjologii cyklu miesiączkowego kobiety. Problemy Pielęgniarstwa 2010, 18, 13/3: 292-298.
  5. Lewicka M., Bąk M., Kanadys K, Stawarz B., Wiktor H., Lalewicz A.: Indywidualne przygotowanie par do macierzyństwa i ojcostwa. W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej. Lublin, 26 października 2010.
  6. Lewicka M., Sulima M., Pyć M., Stawarz B., Stasiak- Kosarzycka M.,Wiktor H.: Ocena ryzyka zaburzeń statyki narządu rodnego wśród kobiet. Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4): 284-287.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki