fbpx
kozak-siara_t

Dr Tatiana Kożak-Siara

Starszy wykładowca
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Zakład Rachunkowości i Finansów
Funkcja: Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania

W 2000 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radę Naukową Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie rozprawy doktorskiej „Społeczno-ekonomiczne problemy bezrobocia w regionie podkarpackim”.

W 2004 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego nadany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Odznaczenia:

2005 – Nagroda Starosty Jarosławskiego za innowacyjność w pracy naukowo- dydaktycznej.
2005 i 2007 – Nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu za pracę naukowo-dydaktyczna na rzecz Uczelni.

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień:

  • Rachunkowości budżetowej
  • Rachunkowości finansowej
  • Rachunku kosztów
  • Kadr i płac
Publikacje:Autorka publikacji z zakresu zarządzania i rachunkowości.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki