fbpx
beluch_j

Prof. zw. dr hab. inż. Józef Beluch

Profesor wizytujący
Prof. zw. dr hab. inż. Józef Beluch
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Zagadnienia:

geodezja inżynieryjna, obliczenia geodezyjne i rachunek wyrównawczy, metrologia geodezyjna, nowoczesne technologie pomiarowe, a w tym zakresie:

 • osnowy realizacyjne zakładów przemysłowych,
 • osnowy realizacyjne wyrobisk tunelowych,
 • oceny dokładnościowe wyznaczenia osnów specjalnych,
 • refrakcja boczna w pomiarach tunelowych,
 • badanie przemieszczeń i odkształceń obiektów,
 • optymalizacja algorytmów ścisłego wyrównywania osnów geodezyjnych,
 • kinematyczne modele wyrównania obserwacji geodezyjnych,
 • modele transformacji współrzędnych i ścisłe sposoby oceny dokładnościowej,
 • modularny system niwelacji,
 • badania testowe dalmierzy elektronicznych,
 • badania testowe niwelatorów precyzyjnych i precyzyjnych łat do niwelacji,
 • wykorzystanie technologii pomiarów satelitarnych do wyznaczania osnów geodezyjnych i inwentaryzacji obiektów.

Zatrudnienie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1964 – 2010),
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (2004 – 2007),
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu od 2007 r. do chwili obecnej.

Informacje o pracy naukowej:

Przewody doktorskie: 3 wypromowanych doktorów.

Prowadzone badania naukowe:

 • kierownik grantu KBN i wykonawca,
 • kierownik 12 tematów badań statutowych,
 • kierownik 5 tematów badań własnych,
 • wykonawca kilku tematów badań resortowych,
 • kierownik i wykonawca kilkudziesięciu prac badawczych zleconych przez różne instytucje.

Publikacje:

 • autor lub współautor 93 publikacji,
 • współautor 5 podręczników, a w tym redakcja 2 podręczników,
 • autor 2 monografii i współautor 1,
 • współautor 2 książkowych instrukcji technicznych.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki