fbpx
fudali

kpt. dr Dariusz Fudali

Starszy wykładowca
Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogiki

Doktorat obroniony w 2012 roku, temat dysertacji: „Więziennictwo na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1944-1956″. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w Instytucie Socjologiczno-Historycznym UR w Rzeszowie, doktorat obroniony z wyróżnieniem.

Należy do towarzystw naukowych i regionalnych: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, MKS Strug SZIK Tyczyn, Dziecięco-Młodzieżowe Stowarzyszenie Śpiewacze Sancta Musica w Tyczynie, Klub Historyczny im. ppłk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie.

Obszar zainteresowań naukowych: System penitencjarny w Polsce i w krajach UE, Historia więziennictwa, Resocjalizacja, Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki