fbpx
zaslepka-our-team

Mgr Anna Ciechanowska

Lektor
Instytut Humanistyczny
Zakład Filologii
Absolwentka filologii angielskiej i rosyjskiej – specjalność nauczycielska.

Stopień magistra filologii rosyjskiej – Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
Stopień magistra filologii angielskiej – Uniwersytet Rzeszowski, 2012.

Zakres prowadzonych badań naukowych:

 • Językoznawstwo- semantyka diachroniczna, pogranicze socjolingwistyki i semantyki, językoznawstwo kognitywne.
 • 2016- otwarty przewód doktorski.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2010-2011 – Ośrodek Nauczania Języków Obcych ”Miteinander” w Przemyślu- lektor j. angielskiego;
 • 2011- Gimnazjum nr 5 w Przemyślu- nauczyciel języka angielskiego;
 • 2011- do nadal Zespół Szkół nr 4 w Rzeszowie- nauczyciel języka angielskiego;
 • 2013- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie- tłumacz j. rosyjskiego w czasie warsztatów biznesowych „Przedsiębiorcza Polonia”;
 • 2013-2015- Uniwersytet Rzeszowski- pracownik dydaktyczny w Instytucie Filologii Angielskiej;
 • 2015- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Konferencje naukowe:
2014 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Podkarpackie Forum Filologiczne pod hasłem Podkarpackie Studia Filologiczne: Językoznawstwo, Literatura i Kultura, Jarosław.
2014 – II Konferencja Naukowa pt. Język – Zwierciadło Świata, Sandomierz.

Nauczane przedmioty:
PNJA – Mówienie
PNJA – Pisanie
PNJA – Gramatyka Praktyczna

Publikacje:

 • Ciechanowska, A. i G.A. Kleparski (2015) On the Metaphorical Nature of Prison Slang [w:] M. Górecka-Smolińska, J. Hajduk i G.A. Kleparski (red.) Język- Zwierciadło Świata, Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Snadomierskie.
 • Ciechanowska, A. (2015) On the Phenomenon of Slang: A Sociolinguistic Survey [w:] G.A. Kleparski, J. Wesół I A. Włodarczyk- Stachurska (red.) Galicia Studies in Language, Chełm: Wydawnictwo TAWA.
 • Ciechanowska. A. (2015) Towards the Functions of Prison Slang [w:] Studia Anglica Resoviensia 12.
 • Ciechanowska A. i G.A. Kleparski (2015) On the Linguistic Features of Prison Slang [w:] Token: A Journal of English Linguistics, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego: Kielce.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki