fbpx
laskowska_b

Mgr inż. Barbara Laskowska

Instruktor
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Kosmetologii
Zainteresowania naukowe:

Chemia supramolekularna, wybrane techniki spektroskopowe.

W roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Biotechnologia w Chemii. W tym samym roku ukończyła Kwalifikacyjne Studium Pedagogiczne w Centrum Edukacji Ustawicznej Politechniki Rzeszowskiej. W ramach pracy w Kole Naukowym ESPRIT Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej zajmowała się otrzymywaniem kompleksów metali przejściowych o właściwościach katalitycznych oraz syntezą kompleksów metali przejściowych z tridentnymi ligandami PNP typu pincer.

W latach 2006-2007 odbywała staż studencki na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w Katedrze Chemii Ogólnej i Elektrochemii. Staż ten obejmował prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz pracę badawczą.

W latach 2007-2010 Wykonawca 1 w ramach projektu „Dendrymery polimetaliczne” – praca obejmowała syntezę dendrymerów poliamidoaminowych PAMAM oraz ich biokoniugatów. Dendrymery te stanowią wehikuł do transdermalnego transportu molekuł leczniczych oraz witamin.

W latach 2009-2010 ukończyła studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych – zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi.

Konferencje:

 1. Kosmetolog – zawód XXI wieku, Nałęczów, 2008, Konferencja krajowa; B. Welc – monografia pokonferencyjna
 2. BioMedTech Silesia, Zabrze, 2007, Konferencja międzynarodowa; udział czynny; wystąpienie B. Welc na temat: „Bikoniugaty witaminy B6 z dendrymerami poliamidoaminowymi PAMAM”
 3. Kompleksy metali przejściowych z tridentnymi ligandami PNP typu pincer. Udział czynny – Zjazdu PTChem, Gdańsk, 2006; B. Welc – monografia pokonferencyjna
 4. Do roku 2010 roku Wykonawca 1 projektu „Dendrymery polimetaliczne”; projekt finansowany przez MNiSW, realizowany na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Szkolenia i kursy:

 1. Metodologia Badań Naukowych – szkolenie w ramach projektu Uczelnia Jutra finansowane ze środków Unii Europejskiej (12.2009-02.2010)
 2. Kurs na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego – ukończony z uzyskaniem certyfikatu (28-30.11.2008)
 3. Warsztaty międzynarodowego projektu 4 E-trainer – oprogramowanie open source wspierające tworzenie kursów e-learningowych (20.06.2008)
 4. Chemia leków, Podkarpacka Platforma Chemiczna (16.11. 2007)
Publikacje:

 1. Novel monoisotopic 109AgNPET for laser desorption/ionization mass spectrometry. J. Nizioł, W. Rode, B. Laskowska and Tomasz Ruman; Anal. Chem., Dec. 31 (2012)
 2. Dermatological Application of PAMAM – Vitamin Bioconjugates and Host-Guest Complexes – Vitamin C Case Study. S.Wołowiec, M. Laskowski, B. Laskowska, A. Magoń, B. Mysliwiec, M. Pyda; Stoichiometry and Research – The Importance of Quantity in Biomedicine, ISBN: 978-953-51-0198-7 (2011)
 3. PAMAM dendrimers as solubilizers and hosts for 8-methoxypsoralene enabling transdermal diffusion of the guest. K. Borowska, B. Laskowska, A. Magoń, B. Mysliwiec, M. Pyda, S. Wołowiec, Int. J. Pharm. 398(1-2):185-9 (2010)
 4. Stable hemiaminals attached to PAMAM dendrimers. P. Subik, B. Welc, B. Wisz, S. Wołowiec; Tetrahedron Letters 50(2009) 6512-6514

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki