fbpx
chrobak_w

Mgr Wojciech Chrobak

Instruktor
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Zakład Rachunkowości i Finansów
Absolwent studiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki teoretycznej i praktycznej w zakresie finansów przedsiębiorstw, finansów grup kapitałowych, polityki pieniężnej, polskiego sektora bankowego oraz integracji, liberalizacji bezpieczeństwa i stabilizacji rynków finansowych w Unii Europejskiej.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

  • BANKOWOŚĆ DETALICZNA W EUROPIE; SEKRETY SUKCESU WE WSPÓŁPRACY Z EFMA, WARSZAWA 24 październik 2008. GAB
  • KONGRES CONSUMER FINANCE, WARSZAWA, 20 – 21 listopada 2008.
  • BANCASSURANCE , STRATEGICZNE PERSPEKTYWY ROZWOJU. WARSZAWA, 9 maja 2009.
  • KRYZYS W BANKOWOŚCI DETALICZNEJ, WARSZAWA, Październik 2009 r.
Publikacje:

  1. Podatki w Unii Europejskiej. Harmonizacjia czy konkurencja podatkowa. Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira I. Bukowskiego i Marka K. Pypecia, Politechnika Radomska 2007. Rozdział 7; Teoretyczne aspekty opodatkowania a system fiskalny w Polsce s.104 -114.
  2. Współczesne problemy ekonomii. Zeszyt naukowy. BUDŻET RP. Uniwersytet Kijowski 2008r.
  3. Polska w strefie Euro – szanse i zagrożenia. Opracowanie naukowe z serii Przedsiębiorczość. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kolegium zarządzania i finansów, Katedra Finansów. Redaktor naukowy prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski. KORZYŚCI I KOSZTY WPROWADZENIA EURO W POLSCE, s. 295 – 306, Warszawa 2008.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki