fbpx
kominarec_i

Prof. dr hab. Igor Kominarec

Profesor wizytujący
Instytut Humanistyczny
Zakład Pedagogik

Profesor pedagogiki mianowany przez Prezydenta Republiki Słowackiej w 2006 r.

W Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu prowadzi zajęcia z przedmiotów:

 • Wprowadzenie do pedagogiki,
 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • Historia myśli pedagogicznej,
 • Edukacja wielokulturowa,
 • Współczesne koncepcje pedagogiczne.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie oraz Departamencie Edukacji, Edukacji dorosłych i Psychologii na Wydziale Nauk Humanistycznych i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Prešovie.

Rozwój naukowy:

 • 1972 – Uniwersytet Comenius w Bratysławie, Wydział Edukacji – Historia
 • 1979 – PhDr. Wydział Sztuki Uniwersytetu w Preszowie
 • 1981 – Dr hab. Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie w dziedzinie pedagogiki
 • 1991 – Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Macieja Bela w dziedzinie pedagogiki
 • 2006 – Profesor pedagogiki mianowany przez Prezydenta Republiki Słowackiej

Projekty badawcze prowadzone w ostatnich 10 latach:

 • KOMINAREC I., 2002: Zvyšovanie účinnosti pedagogického pôsobenia na rozvoj osobnosti žiaka. Projekt Nadácie Škola dokorán. (koordinátor N.Krajčová ). Prešov FHPV 2002.
 • KOMINAREC I., 2000-2002: Príprava učiteľov pre multikultúrnu výchovu. Inštitucionálny projekt. (koordinátor I. Kominarec).Úloha v roku 2002 preradená do projektu VEGA.
 • KOMINAREC I., 2003-2005: Príprava učiteľov pre multikultúrnu výchovu. Projekt VEGA Č. 1/049/03. (koordinátor projektu I.Kominarec) FHPV PU, Prešov. Certifikát o úspešnom ukončení projektu v roku 2005. Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV, Bratislava, marec 2006.
 • KOMINAREC I., 2007-2010: Komunikatívne kompetencie v interkultúrnom edukačnom prostredí. VEGA č. 1/4488/07. (koordinátor projektu I. Kominarec) FHPV PU, Prešov. Certifikát o úspešnom ukončení projektu v roku 2010. Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV, Bratislava.
 • KOMINAREC I., 2010 – 2011 : Pedagogické aspekty eliminácie agresie stredoškolákov v kontexte kooperácie relevantných výchovných inštitúcií. VEGA 1/0332/10 (koordinátor projektu od októbra 2010).

Organizacje naukowe i zawodowe, komitety, komisje, rady i tym podobne, w które jest zaangażowany:

 • Członek Rady Naukowej Wydziału Humanistyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu w Preszowie
 • Członek Rady Naukowej Uniwersytetu w Preszowie
 • Przewodniczący Komisji dla doktorantów Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Preszowie
 • Członek redakcji Proceedings of the Psychological Review w Acta Facultatis Studiorum humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki