fbpx
kos_a

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos

Profesor wizytujący
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Elektroniki i Telekomunikacji
Funkcja: Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji

Profesor zwyczajny od 2003 r.

Otrzymał dyplom magistra inżyniera elektronika i stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w AGH odpowiednio w 1978 i 1983 r. Habilitował się w Politechnice Łódzkiej w 1994 r., tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2001 r. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół warstwy fizycznej technologii informacyjnych, w szczególności projektowania niskoenergetycznych wbudowanych systemów scalonych analogowych i cyfrowych (w skali mikro i nano). Od 1995 r. jest kierownikiem Zespołu Systemów Nano i Mikroelektronicznych.

Jest członkiem z wyboru wielu międzynarodowych komitetów naukowych, miedzy innymi Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz ekspertem Komisji Europejskiej ds. elektroniki (od 1999 r.). W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą. Był Konsultantem Komisji Europejskiej ds. priorytetów 6 Programu Ramowego. Był członkiem Sekcji Elektroniki Zespołu T11 KBN. Jest lub był członkiem lub przewodniczącym komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych: IEEE, ICSES, IMAPS, MIXDES, ELTE, NTI i innych.

Kierował realizacją 14 projektów naukowo-badawczych i rozwojowych finansowanych przez KBN i MNiSzW. Kierował pracami nad wdrożeniem autorskiej aparatury kontrolno-pomiarowej w przemyśle maszynowym (TAMEL Tarnów) oraz protezy termicznej dla niewidomych. Koordynował prace nad projektami Unii Europejskiej: 3 projekty edukacyjne TEMPUS, naukowo-badawcze – REASON i COST.

Realizował projekty finansowane przez NATO. Współzałożył ośrodek ADEC (Krajowe Centrum Projektowania Układów Scalonych). Jest koordynatorem 3 projektów ERASMUS, przy współpracy z Wielką Brytanią (Norwich), Francją (Paryż) i Belgią (Gandawa). Prowadził lub prowadzi wykłady jako Visiting Professor w Wielkiej Brytanii, Belgii i w Polsce – w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej.

Rezultatem działalności badawczej jest ponad 200 opublikowanych prac, w tym 3 książki – jedna wydana w Wielkiej Brytanii.

Rezultatem działalności dydaktycznej jest 6 wypromowanych doktorów oraz ponad 100 inżynierów.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki