fbpx
czaja_j

Prof. dr hab. inż. Józef Czaja

Profesor wizytujący
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Specjalista w zakresie zastosowania modeli statystycznych w informacji o terenie, geodezji inżynieryjno-przemysłowej oraz gospodarce nieruchomościami i wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw.

Kieruje Katedrą Geomatyki w Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie jest zatrudniony na pierwszym etacie. Przez dwie kadencję pełnił funkcję Dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

Wypromował 14 doktorów, recenzował 18 prac doktorskich, występował jako recenzent w 13 przewodach habilitacyjnych, opracował 12 opinii do tytułu profesora oraz 5 opinii na stanowisko profesora zwyczajnego.

Jest autorem 95 prac naukowych, 26 podręczników, 7 referatów naukowych oraz 35 opinii i ekspertyz naukowych.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki