fbpx
Prof_dr_hab_inż_Konrad Eckes

Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Profesor wizytujący
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes – stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1974 roku. Natomiast stopień doktora habilitowanego w 1990 roku. Zgodnie z dokumentacją przewodu habilitacyjnego reprezentuje specjalność „informatyka geodezyjno-kartograficzna”. Tytuł profesora uzyskał w roku 2009.

Działalność naukowa koncentruje się na badaniach teoretycznych i stosowanych w zakresie wprowadzania metod informatyki w geodezji i kartografii, zwłaszcza w tematyce systemów informacji o terenie GIS.

Główne kierunki badań:

  • analiza systemów informacji przestrzennej, budowanie modeli i zapisów formalnych,
  • racjonalizacja rozwiązywania zadań w systemach informacji przestrzennej wspomagających rozwój gospodarczy miasta, regionu i kraju,
  • integracja systemów informacji o terenie z systemami ekspertowymi.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i profesor wizytujący w PWSTE w Jarosławiu.

Osobista strona internetowa: http://home.agh.edu.pl/~keckes/

Publikacje:Autor 91 publikacji oraz uczestnik projektów i wdrożeń systemów informatycznych w skali lokalnej, w skali regionu i kraju – od lat 70-tych ubiegłego wieku – do czasów współczesnych. Wygłaszał referaty na konferencjach zagranicznych w języku angielskim i niemieckim, był reprezentantem AGH w Sieci Współpracy Europejskich Uniwersytetów w tematyce systemów informacji o terenie EUROLIS.
Członek Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, członek Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności, w bieżącej kadencji sekretarz naukowy tej Komisji. Od roku 1989 jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, jest także przewodniczącym Komisji Edukacji Geomatycznej w tym Towarzystwie.
Przez cały okres pracy w AGH brał udział w nadawaniu kształtu dydaktyki na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska – z uwzględnieniem metod informatyki. Prace dyplomowe pod jego kierunkiem 5-krotnie otrzymywały wyróżnienie lub nagrodę Ministra. Ponadto jedna praca zajęła III miejsce w konkursie Diamenty AGH i została uznana w konkursie Stowarzyszenia Geodetów Polskich za najlepszą pracę o tematyce geodezyjnej w kraju.
Jest opiekunem Koła Naukowego Geodetów od roku 1996, które skupia elitarną grupę studentów, odnoszącą liczne sukcesy krajowe i zagraniczne. Był opiekunem naukowym zagranicznej wyprawy dokumentującej światowej klasy zabytki w Aleppo w Syrii.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki