fbpx
wojcik_w

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

Profesor nadzwyczajny
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Elektroniki i Telekomunikacji
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL, Katedra Elektroniki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska.

Zainteresowania naukowe:

diagnostyka procesów cieplnych, sterowanie procesami technologicznymi, cyfrowe przetwarzanie i analiza danych.

Dorobek naukowy:

 • publikacje: 323, w tym:
  • artykuły w czasopismach: 117
  • publikacje z listy filadelfijskiej: 15
  • monografie i książki: 20, rozdziały w monografiach i książkach 7
  • referaty konferencyjne: 121, w tym na konferencjach międzynarodowych: 43
 • patenty i zgłoszenia patentowe: 3
 • recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 10
 • recenzji monografii i książek: 5
 • projekty badawcze własne, w tym projekty habilitacyjne (kierownik/główny wykonawca): 11
 • projekty badawcze rozwojowe (kierownik/główny wykonawca): 1
 • projekty badawcze promotorskie: 2
 • projekty międzynarodowe: 6
 • wdrożenia wyników prac: 3

Działalność w zakresie rozwoju kadry:

 • recenzje wniosków profesorskich (tytuł, stanowisko): 1
 • recenzje doktoratów: 9
 • promotor obronionych prac doktorskich: 8

Funkcje, zaszczyty, wyróżnienia:

 • Prodziekan ds. kształcenia (2 kadencje) Wydziału Elektrycznego (Elektrotechniki i Informatyki) Politechniki Lubelskiej – 1999 – 2005
 • Kierownik Katedry Elektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej – od 2003
 • Kierownik Centrum Elektroniki, Optoelektroniki i Teleinformatyki Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego (zlokalizowanego tymczasowo w Politechnice Lubelskiej) – od 2004
 • Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej – od 2005
 • Rzeczywisty członek zagraniczny Ukraińskiej Akademii Informatyki – od 2007
 • Członek Akademii Nauk Radioelektroniki Stosowanej Rosji, Ukrainy i Białorusi – od 2007
 • Członek Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk – od 2007
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki, POLSPAR – od 2007
 • Przewodniczący Komitetu Pomiarów POLSPAR na kadencję 2008-2011
 • Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTETiS – od 2007
 • Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – indywidualna I st., zespołowa III st.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki