fbpx
zaslepka-our-team

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Krzysztof Rogalski

Profesor nadzwyczajny
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Pracy Socjalnej

Nauki humanistyczne (filozofia, logika); nauki teologiczne (teologia dogmatyczna); ur. 28 listopada 1961 r. w Warszawie.

Absolwent teologii oraz filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Doktorat i habilitacja na Wydziale Filozofii KUL.

Staże naukowo-badawcze: Boston University (USA), London School of Economics, Boston College (USA), Harvard University oraz University of Auckland (New Zealand)

Praca zawodowa:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie: 1991-1994 oraz Redakcja Encyklopedii Katolickiej (Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny KUL) 1994-1997.
  • Facoltà di Teologia di Lugano (Szwajcaria) oraz Università della Svizzera Italiana (USI) 1996-2004; Zespół Redakcyjny kwartalnika Rivista Teologica di Lugano; Międzywydziałowa Komisja ds. Tytułów i Stopni naukowych w Facoltà di Teologia di Lugano / Università della Svizzera Italiana (Szwajcaria); kolegium redaktorskie prestiżowej serii Biblioteca di Cultura Medievale, Jaca Books, Mediolan;
  • UKSW w Warszawie: 2004-2014, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych.
  • od 2014 profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Badania: semantyka formalna języków naturalnych i sztucznych; metodologia nauk społecznych; socjologia języka; psycholingwistyka i nauki o poznaniu.

Członkostwo:

  • Sekretarz Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Filozoficznego im. Jacquesa Maritaina (1992-1995)
  • Członek-założyciel Sekcji Szwajcarskiej Società Internazionale San Tommaso d’Aquino (SITA) – od 1997
  • Görres-Gesellschaft (Köln) – od 1998;
  • Association for Symbolic Logic (Champaigne, USA) – od 1999.
Publikacje:Autor 4 monografii: Historia filozofii w zarysie, Lublin 1994, ss. 206; Z zastosowań ontologii Stanisława Leśniewskiego, Lublin 1995, ss. 171; Appunti per il corso di Filosofia della natura (Astrofisica), Lugano 2002, ss. 194; Logika języka a gramatyka, Lublin 2012, ss. 341;
Redaktor La logica nel Medioevo, Milano 1999 (seria wydawnicza: Biblioteca di Cultura Medievale) oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w Polsce, USA, Italii, na Słowacji i w Szwajcarii.Tłumaczenia: Lino Bortolini, Ja to widziałem, tłum. wł. Andrzej K. Rogalski, Lublin 2011, ss. 294 (oryginał: L. Bortolini, Storia e memoria, Pieve di Soligo (TV) 2010) oraz Peter W. Culicover, Ray Jackendoff, Hipoteza uproszczonej składni (oryginał: The simpler syntax hypothesis, „Trends in Cognitive Sciences” X (2005) nr 9, s. 391-418).

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki